Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ИСТРАЖИВАЊА
АКТУЕЛНО

СТАВОВИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ДОБОЈСКЕ РЕГИЈЕ ПРЕМА СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТУ И ДРУГИМ ПРИВАТНИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Став матураната и студената добојске регије према приватним факултетима је подјељен и разликује се од случаја до случаја. Највећи дио ученика . . .

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ТЕОРИЈСКИ И ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОБЛЕМИ МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА: СЛУЧАЈЕВИ ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ДИПЛОМАТИЈЕ

Аутор пише о дипломатској личности Европске уније у светлу европских интеграција. Сматра да је у међународним односима значајан фактор европске . . .

ИЗБОРИ И ИЗБОРНИ СИСТЕМ

Политика, политички процес и политичке активно­сти су општи и посебни реалитети и модели, на осно­ву којих се изводе и посебни и појединачни . . .

ИЗБОРНИ СИСТЕМ

Изборни систем је релативно конзистентан и систематизован скуп правила, принципа и институција ко­јима се регулишу избори. Изборни систем . . .

МЕНАЏМЕНТ, КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
ТРАНЗИЦИЈА
ТРАДИЦИЈА
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
МЕТОДОЛОШКЕ СТУДИЈЕ
периодика Политичка ревија 4/2008

Пријави се за билтен