Изабери језик:
Тема броја

МЕТОДОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

ТЕОРИЈСКИ ОКВИРИ МЕТОДОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Сажетак

Аутор пише о теоријским димензијама методологије, научног метода и примењених истраживања. Утемељује основну теоријску матрицу на методолошким идејама Огиста Конта, Емила Диркема и Макса Вебе­ра и других конципирајући могући методолошки оквир истраживања друштва, друштвених појава, процеса и творевина.

кључне речи:

Референце

  1. Марија Богдановић, Методолошке студије, Београд, 1999.
  2. Глигорије Зајечарановић, Основи методологије науке, Београд, 1974.
  3. Др Радомир Лукић, Општа социологија, Београд, 1972.
  4. Владимир Милић, Методологија друштвених наука, Београд, 1991.
  5. В.Милић, Диркемов социолошки метод предговор за „Правила социолошке методе“ од Е. Диркема, Наклада Јесенски и Турк Хрватско социолошко друштво, Загреб, 1999.
  6. Војин Милић, Социолошки метод, Београд, 1978.
  7. Љубиша Р. Митровић, Социологија, Београд, 1997.
  8. Ентони Гиденс: Социологија, Београд, 2004.
  9. Е. Диркем, Правила социолошке методе, Наклада Јесенски и Турк Хрватско социолошко друштво, Загреб, 1999.
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 303.01+316.2 1487-1522