Изабери језик:
Тема броја

МЕНАЏМЕНТ, КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

ПРОБЛЕМАТИКА И МЕТОДЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ МЕДИЈСКОГ И ПР ДЕЛОВАЊА

Сажетак

Рад анализира проблематику евалуације медијског и ПР деловања, као и методе које се користе у процесу исте. Евалуација се примењује не само у опсежнијем медијском деловању попут медијских кампања, већ и оглашавању, односима са јавношћу и свим осталим врстама промотивно-пропагандних активности. Њена сврха је вишеструка: поред основне мерења ефеката деловања, врши се и ради корекција и документовања извршеног. Стога је њена примена потребна у свим етапама медијског деловања. Међутим, велики део практично се не руководи овом идејом већ евалуацију остављају за сам крај активности у виду сумирања чиме се (понекад и значајно) губи на ефективности извршења планираног. Проблем сигурности процеса повезан је са динамичношћу и мултидисциплинарношћу медијских и ПР активности. Како су оне усмерене на друштво (у целини или његове сегменте), које је под утицајем разних деловања, оцена је често подложна великој толеранцији. Случајеви у којима је проценат грешке мали углавном су ретки, тако да се пред те оретичарима и истраживачима медија, оглашавања, односа са јавношћу и сл. јавља проблем који захтева озбиљно ангажовање на генералном нивоу.

кључне речи:

Референце

  1. Austin E. i Pinkleton B. (2000). Strategic Public Relations Manage­ment: Planninng and Magement: Planning and Managing Effective Com­munication Lawrence Erblaum Associates Inc.
  2. Bogart, L. (1995) Strategy in Advertising – Matching Media and Messa­ges to Markets and Motivations. Illinois: NTC Business Books.
  3. Блек, С. (2003) Односи с јавношћу. CLIO.
  4. Vilkoks, D., Kameron, G, F., O. i Ejdži V (2006). Odnosi sa javnošću strategije i taktike. Beograd: Centar za izdavačku delatnost ekonomskog fakulteta u Beogradu.
  5. Halland, K. (2000) Strategic Media Planning: Toward an Integrated Public Relations Media Model Handbook of Public Relations. Thousand Oaks: Sage Publications.
  6. Baran, S., i Davis D. (2005) Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future. Thomson Wadsworth.
  7. Chisnall, M., (1988) Marketing: a Behavioural Analysis, 2nd edition. London: Mc-Graw-Hill
  8. Cohran, W., (1972) Sampling Theory, second edition. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited.
  9. Cooley, H., (1983) Defining goals for measured advertising results. New York: Association of National Advertisers.
  10. Jefkins, F., (2000) Advertising, Fourth edition. London: Prentice Hall.
  11. Капо, Џ., (2004) Будућност оглашавања. Футура Медиа, Сарајево.
  12. Котлер, П., (1978) Управљање маркетингом. Загреб: Информатор.
  13. Kotler, P., (1991) Marketing management: analysis, planning, imple­mentation and control, 7th edition. London: Prentice Hall.
  14. Лукић, Д., (2000) “Планирање медија као премиса ефикасне и ефективне пропагандне кампање“, Београд: Нова трговина, год. 53, бр. 9/11.
  15. Перић, Н., (2006) Медија планирање стање и перспективе у Србији, магистарски рад. Београд: ФДУ
  16. Речник маркетинга (2001). Београд: Жарко Албуљ, Београд, 2001.
  17. Sissors, J. i Lincoln, B. (1992). Advertising Media Planning. NTC Bu­siness Books.
  18. Судар, Ј. (1984). Промотивне активности. Загреб: Информатор.
  19. Тимотић, М. (1992). Методе мерења аудиторијума радија и телевизије”, докторска дисертација. Београд: ФПН.
  20. Врачар, Д. (1997). Стратегије тржишног комуницирања, друго издање. Београд: ПРИВРЕДНЕ ВЕСТИ “EUROPUBLIC”.
  21. Врачар, Д. (1986). Привредна пропаганда. Београд: Економски факултет, Београд.
  22. URL: http://www.adage.com/creativity/rate the ad
  23. URL: http://www.advertising.about.com/news
  24. URL: http://www.advertopedia.com
  25. URL: http://www.centerformediaresearch.com
  26. URL: http://www.mediapost.com
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 316.774:32.019.5 1331-1352