Изабери језик:

Бојан Шево

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за политичке студије, Београд.

периодика

ИЗБОРИ И ИЗБОРНИ СИСТЕМ

Политика, политички процес и политичке активно­сти су општи и посебни реалитети и модели, на осно­ву којих се изводе и посебни и појединачни модели избора и изборног система у зависности од политичког уређења државе, заједнице, у одређеном времену и на одређеном простору. Модели и реалитети политике и политичких процеса, као и избора и изборних система, обухватају статичке и динамичке чиниоце тих појава и процеса и они се истражују по моделу типског пред­мета процеса научног истраживања и по типском моделу предмета истраживања у политичким наукама.