Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA

IDEJA ISLAMSKE TRANSFORMACIJE SVETA

Sažetak

Međunarodni odnosi su posle 11. septembra dobili sasvim novu formu. Religija kao činilica politike je na velika vrata ušla u svakodnevni život ljudi. Ono što se smatralo prošlošću postalo je sadašnjost. Najvažnija činjenica u tome kontekstu jeste okretanje svetske politike ka obuzdavanju terorizma koji se pozivao na sveti rat u ime islama. Sekularizovana evropska i američka javnost mora da koristi stare istraživačke postupke i da preispituje svoju vladajuću paradigmu, zahvaljujući uvođenju verskog rata u svetsku politiku. Sve to je među naukama koja se bave analiziranjem politike na prvo mesto stavilo politikologiju religije bez koje nije moguće objasniti niti ono što se dešava u svetu niti ono što se dešavalo i dešava na prostorima bivše Jugoslavije u poslednjim decenijima dvadesetog veka.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2008 УДК: 327:28 1429-1462
ç