Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ИСТРАЖИВАЊА

ОСНОВЕ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

У овом раду изложићемо важније аспекте уставног права Европске Уније садржаног у Уговору о Уставу за Европу. Овај ће бити анализиран у светлу битних историјских измена у институционално-правном си­стему Европске Уније. У политичко-правној анализи посебно место је дато односу органа Уније и односу унутрашњег права чланица Уније и права Уније (као целине-субјекта). Основна хипотеза коју постављамо је да у Уставу ЕУ постоји демократски “дефицит” укорењен у системским одредбама и нормама с тежњом да се фаворизују интереси мањег броја водећих држава.

кључне речи:

Референце

  1. Dinnan D.: “Ever Closer Union: An Introduction to European Integra­tion”, Lynne Rienner Publishers, 2005.
  2. Јанев И: “Међународни односи и спољна политика”, ИПС, Београд, 2002.
  3. Јанев И.: “Теорија међународне политике и дипломатије и нова дефиниција политике”, ИПС, Београд, 2006.
  4. Јанев И.: “Уставно право и политички систем Европске Уније”, ИПС, Београд, 2007.
  5. Леонард Д.: “Водич кроз Европску Унију”, Народна књига, Београд, 2004.
  6. Мркушић Ж.: “Међународна трговина – Теорија и политика”, Инсти­тут економских наука, Београд, 1971.
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 321.01(4-672EU) 1053-1066