Arhiv za pravne i društvene nauke 1-2/2020

PROČITAJ VIŠE

Nova izdanja Instituta za političke studije

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo Vas da su iz štampe izašle dve monografije naših cenjenih koleginica. Izdanja pod naslovom  CONSTRUCTING A (EU)ROPEAN IDENTITY (Dejana Vukasović) i OGLED O SRPSKOM IDENTITETU (Sanja Šuljagić) možete . . .

PROČITAJ VIŠE

Arhiv za pravne i društvene nauke 3-4/2019

Objavljen je drugi dvobroj (3-4/2019) časo . . .

PROČITAJ VIŠE

Časopis Arhiv za pravne i društvene nauke 1-2/2019

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da ponovo izlazi časopis Arhiv za pravne i društvene nauke. Prvi dvobroj za 2019. godinu izašao je iz štampe, dok je drugi zaključen i u pripremi za štampu. Časopis su u suizdavaštvu ponovo pokrenuli Savez . . .

PROČITAJ VIŠE
ç