Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I EVROPSKE INTEGRACIJE – ISTRAŽIVANJA

REGIONALIZAM – BUDUĆNOST EVROPSKE UNIJE?

Sažetak

Procesi evropske integracije i regionalizacije u ve­likoj meri menjaju tradicionalni koncept nacionalne države. Može se uočiti dvostruko pomeranje vla­sti sa nivoa nacionalne države: na supra-nacionalni nivo (nivo evropskih institucija) i sub-nacionalni nivo (nivo regiona). Iako se najveća moć u procesu donošenja odluka na evropskom nivou još uvek nalazi u rukama nacionalnih država, primetno je ojačana uloga koju u njemu imaju evropske institucije i regioni. Nakon usvajanja Ugovora o Evropskoj uniji na osnovu koga je formiran Komitet regiona (1992.) kao institucionalizovani oblik predstavljanja regionalnih struktura, neki autori su izneli tezu da će „Evropa regiona” zameniti Evropu država u budućnosti. Cilj ovog rada jeste da se odgovori na sledeća pitanja: kakva je priroda regiona u okviru Evropske unije, uzimajući u obzir njihovu nehomogenost u pogledu veličine, ustavnih ovlašćenja, ekonomske razvijenosti; na koji način se regioni povezuju; koliki je uticaj regiona na proces donošenja odluka; koliko je ostvarena ideja „Evrope regiona” i kakve su joj per­spektive.

Ključne reči:

Reference

  1. Слободан Самарџић Европска унија као модел наднационалне заједнице, Институт за европске студије, Београд, 1998.
  2. Мирослав Прокопијевић, Европска унија – увод, ЈП Службени гласник, Београд, 2005.
  3. Keating and L. Hooghe, “Bypassing the nation-state?“ in Jeremy Ric­hardson, eds., Europen Union – Power and Policy-making, Routledge, London and New York, 2001.
  4. Simon Hix, The Political System of the European Union, Macmillan Press LTD, London, 2005.
  5. J. Peterson and M.Shacleton, The Insitutions of the European Union, Ox­ford University Press, 2002.
  6. http://europa.eu/, 10.11.2008.
  7. http://www.cor.europa.eu/, 10.11.2008.
PERIODIKA Politička revija 4/2008 УДК: 342.25(4-672EU) 1087-1100
ç