Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I EVROPSKE INTEGRACIJE – ISTRAŽIVANJA

NADLEŽNOST EVROPSKE UNIJE U SPREČAVANJU I SUZBIJANJU KORUPCIJE

Sažetak

U proteklom periodu, Evropska unija, kao regionalna ekonomska, politička i bezbednosna organizacija je prošla kroz više faza svoga razvoja koje su predstavljale kvalitativni pomak u njenoj organizaciji, nadležnostima i delovanju stvarajući tako najmoćniju međudržavnu organizaciju u svetu. Kao jedno od važnih polja delovanja tzv. „treći stub“ Evropske unije se ogleda u njenoj aktivnosti na izgradnji i unapređenju „prostora slobode, bezbednosti i pravde“. U okviru ove oblasti, posebno je značajna aktivnost Evropske unije, njenih pojedinih organa ili specijalizovanih agencija, „grupa“ i samih država članica u preduzimanju preventivnih mera u cilju sprečavanja i suzbijanja posebno opasnih protivpravnih ponašanja pojedinaca i grupa koja su određena kao teška međunarodna krivična dela, među kojima se posebno ističe korupcija i organizovani kriminalitet. Upravo u ovom radu se razmatra mesto i uloga Evropske unije u sprečavanju i suzbijanju korupcije kao izuzetno opasnog oblika ugrožavanja i povrede ekonomskih, finansijskih i privrednih interesa Evropske unije u celini, odnosno njenih država članica.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2008 УДК: 343.352(4-672EU) 1139-1160
ç