Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I EVROPSKE INTEGRACIJE – ISTRAŽIVANJA

NEKI OD PREDUSLOVA BEZBEDNOSNOG INTEGRISANJA U EVROPSKU UNIJU

Sažetak

Međuzavisnost u globalnim međunarodnim odnosima se ispoljava u svim oblastima na više nivoa i u različitim oblastima odnosa, kao njihovim podsistemima i elementima. Ova međuzavisnost i uticanje na međunarodne odnose je ostvariva iz više razloga, a jedan od njih predstavlja objektivna potreba i sam razvoj demokratije u državama i u međudržavnim od­nosima. Razvoj demokratije i uopšte demokratske promene koje nastaju, između ostaloga, imaju znatan uticaj i na unutrašnju i na spoljnju bezbednost država. Uz činjenicu da je razvoj demokratije i evropska integracija kod nas nesporna potreba i želja (opredeljenje) lako se da uočiti da kada je reč o bezbednosti, posmatrane u najširem značenju tog pojma, posledice tog uticaja najčešće se manifestuju sa različitim intenzitetom, obimom obuhvaćenosti i potrebom redizajniranja egzistirajućeg sistema bezbednosti države. Zbog toga izgradnja, odnosno opredeljenost za razvoj demokratije zahteva prethodno sagledavanje postojeće, a potom i buduće projekcije bezbednosti i iznalaženje kompromisa te sagledavanje mogućih posledica nastalih tim uticajima na već dostignuti nivo i izgrađenost sistema bezbednosti države.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамов С.: Безбедност у XXI веку, Институт ратне вештине, Зборник радова, Београд 2001.
  2. Бабовић Б.: Полиција у светском поретку, НЕА, Београд, 1997.
  3. Борн X. И др.: Парламентарни надзор безбедносног сектора, Начела, механизми, пракса, ИПУ, ДКОС, Београд 2003.
  4. Димитријевић Б.: Сгратегија националне безбедности модел, Војно дело 2, Београд 2008.
  5. Глигоријевић С. Петровић Ђ.: Водич кроз партнерство за мир, ИСАЦ, Београд, 2007.
  6. Иванчевић Н.: Систем безбедности Југославије – увод у теорију си­стема интегралне безбедности, Факултет одбране и заштите, Бео­град, 1993.
  7. Лопандић Д.: Уговор о Европској унији, Међународна политика и Службени лист СРЈ, Београд 1999.
  8. Мала политичка енциклопедија, Институт политичких наука, Бео­град 1966.
  9. Ракић М. Вејновић Д.: Систем безбедности и друштвено окружење теоријско-концептуално аспекти система безбедности, Дефендологија, Бања Лука 2006.
  10. Ракић М.: Безбедносна превентива, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  11. Ракић М.: Државна политика и модели безбедносног оргаиизовања, ИПС, Политичка ревија бр. 1-2, Београд 2005.
  12. Ракић М.: Неки од модела безбедносне политике, ИПС, Политичка ревија бр. 2, Београд 2005.
  13. Симић Д.: Наука о безбедности, савремени приступ безбедности, Службени лист СРЈ, Београд 2002.
  14. Вукадиновић Д.: Безбедност и Европска унија, ИПС, Београд 2008.
  15. Вукадиновић Р.: Право Европске уиије, Крагујевац, 2006.
  16. За бољи пут Србије, Демократска странка, Центар ресорних одбора, Београд 2005.
PERIODIKA Politička revija 4/2008 УДК: 355.01(4-672 EU) 1119-1138
ç