Izaberi jezik:

Nadežda Gudelj

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Centar za vanredne situacije.

PERIODIKA

PRAVNI OSNOVI SARADNJE DRŽAVA BIVŠE JUGOSLAVIJE SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA RATNE ZLOČINE

Autor teksta je iscrpno analizirao tzv. “Pravila puta” sa dodatnom restrikcijom nacionalnog krivično-pravnog zakonodavstva čiji je cilj da se posle Dejtonskog sporazuma izbegnu “međusobna” masovna hapšenja, što bi “usporilo” realizaciju Dejtonskog sporazuma, a isto tako sprečilo zloupotrebu i neargumentovana (lažna) optuživanja i hapšenja u BiH. U tekstu je posebno obrađena delatnost nacionalnih (domaćih) sudova u smislu primene određenih aktivno­sti kao što su eventualna hapšenja, pritvaranje ili sudski postupak koji je nemoguće pokrenuti bez prethodnog stručnog pregleda i ocene eksperata Tribuna­la. Prevoshodno je obrađen odnos Vlade BiH i Tribu­nala. Takođe je u tekstu istaknuto da Tribunal ima primat (prvenstvo) u odnosu nad nacionalnim (domaćim sudovima). Posebno je naznačeno i prisustvo pritiska na suverene države - Hrvatsku i SR Jugoslaviju zbog njihove uloge u dešavanjima u BiH. U svakom slučaju iz prezentiranog se mogu sagledati ukupna ovlaštenja Tribunala u odnosu na svaku državu potpisnicu Ugovora i dijapazon raspoloživih procesnih radnji kao i obaveza i dužnosti država. Ako tome pridodamo i mandat stabilizacionih međunarodnih snaga, koje usko sarađuju sa Tribunalom u cilju hapšenja optuženih lica, onda građani i institucije BiH, kao i deo Međunarodne zajednice mogu biti zadovoljni uspostavljenom legislativnom, uz nadu da će istina i pravda biti zadovoljena, bez obzira na prisutne probleme i uslovnu sporost u dovoćenju pred Međunarodni sud pravde, najodgovornijih lica zbog kršenja i povreda međunarodnog humanitarnog prava na prostorima bivše Jugoslavije.

PERIODIKA

NOVO SAGLEDAVANJE NACIJE U SVETLU GOBALIZMA

Prikaz knjige: Dragan Simeunović, Nacija i globalizacija, Prosveta, Beograd, 2014, 170 str.

ç