Изабери језик:

Надежда Гудељ

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Центар за ванредне ситуације.

периодика

ПРАВНИ ОСНОВИ САРАДЊЕ ДРЖАВА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Аутор текста јe исцрпно анализирао тзв. “Правила пута” са додатном рестрикцијом националног кривично-правног законодавства чији је циљ да се после Дејтонског споразума избегну “међусобна” масовна хапшења, што би “успорило” реализацију Дејтонског споразума, а исто тако спречило злоупотребу и неаргументована (лажна) оптуживања и хапшења у БиХ. У тексту је посебно обрађена делатност националних (домаћих) судова у смислу примене одређених активно­сти као што су евентуална хапшења, притварање или судски поступак који је немогуће покренути без претходног стручног прегледа и оцене експерата Трибуна­ла. Превосходно је обрађен однос Владе БиХ и Трибу­нала. Такође je у тексту истакнуто да Трибунал има примат (првенство) у односу над националним (домаћим судовима). Посебно je назначено и присуство притиска на суверене државе - Хрватску и СР Југославију због њихове улоге у дешавањима у БиХ. У сваком случају из презентираног се могу сагледати укупна овлаштења Трибунала у односу на сваку државу потписницу Уговора и дијапазон расположивих процесних радњи као и обавеза и дужности држава. Ако томе придодамо и мандат стабилизационих међународних снага, које уско сарађују са Трибуналом у циљу хапшења оптужених лица, онда грађани и институције БиХ, као и део Међународне заједнице могу бити задовољни успостављеном легислативном, уз наду да ћe истина и правда бити задовољена, без обзира на присутне проблеме и условну спорост у довоћењу пред Међународни суд правде, најодговорнијих лица због кршења и повреда међународног хуманитарног права на просторима бивше Југославије.

периодика

НОВО САГЛЕДАВАЊЕ НАЦИЈЕ У СВЕТЛУ ГОБАЛИЗМА

Приказ књиге: Драган Симеуновић, Нација и глобализација, Просвета, Београд, 2014, 170 стр.