Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИЗБОРИ И ИЗБОРНИ СИСТЕМ

Сажетак

Политика, политички процес и политичке активно­сти су општи и посебни реалитети и модели, на осно­ву којих се изводе и посебни и појединачни модели избора и изборног система у зависности од политичког уређења државе, заједнице, у одређеном времену и на одређеном простору. Модели и реалитети политике и политичких процеса, као и избора и изборних система, обухватају статичке и динамичке чиниоце тих појава и процеса и они се истражују по моделу типског пред­мета процеса научног истраживања и по типском моделу предмета истраживања у политичким наукама.

кључне речи:

Референце

  1. Слободан Јовановић, „О држави, основи једне правые теорије“, Геца Кон, Београд, 1922.
  2. Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић, Основи методологије политичких наука, Службени гласник, Београд, 2000.
  3. Славомир Милосављевић, Џевад Термиз, Практикум из методологије политикологије, Сарајево, 2000.
  4. Срећко Михаиловић, Парламентарни избори 2007, Београд, 2007.
  5. Драган Танчић, Концептуализација истраживања у политичким наукама, мр теза, Факултет политичких наука, Београд, 2006.
  6. Мала политичка енциклопедија, Београд, 1966.
  7. Милан Јовановић, Изборни системи посткомунистичких држава, Бе­оград, 2004.
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 324+342.8 1239-1260