Изабери језик:
Тема броја

ТРАНЗИЦИЈА

СОЦИЈАЛНО ПРАВИЧНА ЗАРАДА КАО ТЕМЕЉНИ УСЛОВ ИНТЕГРАЦИJE СВЕТА РАДА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Сажетак

Право на социјално правичну зараду је један од резултата развоја Европске Уније. Модерни систем колективних уговора развија се заједно са Унијом. Финансијска криза и рецесија у САД и Европи доводи у питање радно законодавство и праксу. Зараде већ опадају у већини земаља-чланица Уније. Србија је потписник Социјалне повеље Европске Уније, која садржи одредбу о “социјално правичној заради, која обезбеђује достојанствен живот раднику и његовој породици”. После осам година од почетка транзиције у Србији, грађани губе поверење у политичке странке и синдикате као актере побољшања њиховог стандарда.

кључне речи:

Референце

    1. Петровић, Драган: Историја индустрије Београда. Развој и размештај индустрије Београда у 19. и 20. веку. Београд Српско географско друштво, 2006, књига 2, стр. 280.
    2. Синдикални повереник 3124/327-328.
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: UDK:331.214 1359-1370