Izaberi jezik:
Tema broja

DETERMINANTE POLITIČKIH KAPACITETA

POLITIČKA KORUPCIJA versus VLADAVINA PRAVA

U radu je analiziran odnos vladavine prava i političke korupcije. Autor najpre razmatra pojam korupcije i ukazuje na teškoće u iznalaženju opšteprihvaćene definicije kako na teorijskom, tako i na normativnom planu. Analiza zatim biva usmerena na političku . . .

SUBJEKTI I FAKTORI POLITIČKOG LIDERSTVA

Mnogi pojmovi savremene teorije o organizacionom ponašanju preuzimaju se iz političke teorije i prakse, potiskujući iz upotrebe uobičajene i ranije korišćene pojmove i termine. Reči: moć, vlast, konflikti, koalicija i mnoge druge već su se odomaćile . . .

EKONOMIJA I POLITIČKI ODNOSI

ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В этой статье рассматриваются условия в странах Европейского союза касающиеся распространения иноваций и обеспечения социально - экономического . . .

OGLEDI I STUDIJE
AKTUELNOSTI
periodika Srpska politička misao 4/2013

Prijavi se za newsletter

ç