Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

KOČA POPOVIĆ, DUBOKA LJUDSKA TAJNA

Sažetak

Prikaz knjige: Dušan Čkrebić, Koča Popović, duboka ljudska tajna, Službeni glasnik, 2012, str. 437.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2013 УДК 32:929 Popović K.(049.3) 337-344
ç