Изабери језик:

Дејан Матић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу.

периодика

ПОЛИТИЧКИ ПОГЛЕД НА ПРАВО И ДРЖАВУ РАДОМИРА ЛУКИЋА

У другој половини двадесетог века, по снази промишљања, дубини анализе, али и заокружености излагања, неизбежно се намеће дело професора Радомира Лукића. Мера утицаја Лукићевих промишљања о држави и праву, како на наше правне посленике, тако и на саму правну теорију у нас у другој половини 20. века, као и оригиналност и дубина његовог научног опуса, захтева посвећивање веће пажње питањима којима се бавио. Радознали и свестрани Лукићев дух се окушао у читавом низу области. Бавио се теоријом права, методологијом права, филозофијом права, али и социологијом. Лукић је исказао и интересовање за једну, поприлично неистражену област у нашој правној науци до тада, област политике и њеног утицаја на право и државу. Ово његово занимање, на жалост, није резултирало стварањем једног систематског, свеобухватног дела којим би обухватио ову надасве занимљиву проблематику. Имајући у виду значај Лукићевог стваралачког опу­са, неопходно је критички анализирати ове његове ставове који се односе на разматрање односа политике са правом и државом, схваћеном кроз призму права, и њихове међусобне утицаје, као и давање оцене и одређивање места овог дела његовог стваралаштва са становишта савремене теорије права.