Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

SINTETIČKE NACIJE KAO MODEL ZAKASNELE IDENTITETSKE KONSOLIDACIJE NACIJA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

Sažetak

Model stvaranja sintetičkih nacija na državno-pravnom prostoru bivše Jugoslavije, doživeće svoju intenzifikaciju u prvim danima sloma SFRJ, priznavanjem državne nezavisnosti bivšim jugoslovenskim republikama. Posebno ćemo nastojati da u radu koncipiramo eksplikativni model sintetičkih nacija, koji kod nas nije dovoljno teorijski uobličen. Takođe ćemo nastojati da na primeru nastanka hrvatskog nacionalnog identiteta objasnimo kako dijahronijsku tako i sinhronijsku dimenziju i faktore njegovog stvaranja.

Ključne reči:

Reference

  1. С. Аврамов (1998) Трилатерална комисија, лдиј, Ветерник.
  2. Х. Џ. Бергвин (2007) Империја на Јадрану, Службени гласник, Београд.
  3. П. Гросман (2006) Ватикан и Хитлер, Народна књига, Београд.
  4. Ф. Голдендах, Х-Р. Минов (2003) Из рата у рат, Јасен, Никшић.
  5. Вуковић (2007) Како су нас волели, Стулос, Нови Сад.
  6. Б. Вебер, (2005) Садашњост прошлости: етнички колектив између органске солидарности и колективног починитељства, Хабитус бр. 11-12., Нови Сад
  7. Р. С. Вистрић (2004) Хитлер и холокауст, Александрија прес, Београд.
  8. Љ. Деспотовић (2003) Српска политичка модерна, Стилос, Нови Сад.
  9. Љ. Деспотовић, Д. Гавриловић (2007) Рат и мањине, ЦИДП (ЦХДР), Нови Сад.
  10. Љ. Деспотовић (2012) Српска геополитичка парадигма, Каирос, Сремски Карловци.
  11. М. Екмечић (2002) Дијалог прошлости и садашњости, Службени лист СРЈ, Београд.
  12. Д. Живојиновић (2007) Ватикан, Католичка црква и Југословенска власт 1941-1958, Службени гласник, Београд.
  13. Д. Живојиновић (1995) Ватикан, Србија и стварање Југословенске државе 1914-1920, Службени лист СРЈ, Београд.
  14. Б. Кризман (1983) НДХ између Хитлера и Мусолинија, Дело, Љубљана.
  15. Б. Кризман (1983) Усташе и Трећи Рајх 1-2, Дело, Љубљана.
  16. В. Ђ. Крестић (1999) Знаменити Срби о Хрватима, Прометеј, Нови Сад.
  17. Н. Кон (1996) Позив на геноцид, Матица Српска, Нови Сад.
  18. П. С. Лепосавић (2006) Римокатоличка теологија и антропологија, ИГАМ, Београд.
  19. Д. Живојиновић, Д. Лучић (2000) Варварство у име Христово 1-2, Екопрес, Зрењанин.
  20. М. Оршолић (2006) Злодусима насупрот, религија и националсоцијализам, ИМИЦ, Сарајево
  21. Д. Руварац (1997) Ево шта сте нам криви!, Светлокомерц, Београд.
  22. М. Ристовић (2005) Немачки нови поредак и Југоисточна Европа 1940/41-1944/45, Службени гласник, Београд.
  23. А. Лакроа-Риз (2006) Ватикан, Европа и Рајх, од Првог светског рата до хладног рата, Службени гласник, Београд.
  24. М. Аурелио Ривели (1999) Надбискуп геноцида, Монсињор Степинац, Вати­кан и усташка диктатура у Хрватској, 1941-1945., Јасен, Никшић.
  25. М. Аурелио Ривели (2003) Бог је с нама, црква Пија XII саучесник нацифашизма, Јасен, Никшић
  26. М. Станишић (1999) Експанзионизам Хрвата и растројство Срба, Службени лист СРЈ, Београд.
  27. М. Суботић, (2002) Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт за политичке студије, Београд
  28. Труд (2007) Геополитика Србије, Службени гласник, Београд.
  29. Т Т. Тодорова, (2008) La influrcia del imperio austro/hungaro en la constuccion nacional, albaneza 1896/1908, Infoimacion No Disponibile, Barcelona
  30. И. Мужић (2003) Католичка црква и Степинац, Маријантисак, Сплит.
  31. П. Милосављевић (2007) Идеја југословенства и српска мисао, Логос, Ва- љево.
  32. Ђурић Мишина (2002) Српска православна црква у Независној држави Хрватској 1941-1945 године, дијам-м прес, Ветерник.
  33. В. Цврље (1992) Ватиканска дипломација, Кршћанска садашњост, Загреб
  34. И. Паска (2000) Средња Европа: димензије значења, Хабитус бр. 2. Нови Сад
  35. Ј. Хабермас (2002) Постнационална констелација, Откровење, Београд
  36. Ф. Фукујама (2007) Грађење државе, Филип Вишњић, Београд
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2013 УДК 323.1+316.356.4(497.1) 165-182
ç