Izaberi jezik:
Tema broja

DETERMINANTE POLITIČKIH KAPACITETA

UZROCI UMANJENJA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Svedoci smo neefikasnosti sistema vlasti na svim nivoima… Ovaj naučni rad postaraće se da prepozna osnovne uzroke umanjenja efikasnosti rada političkih, pravnih, ekonomskih i socijalnih institucija u Republici, koje učestvuju (ili bi bar trebalo da učestvuju) u procesima odlučivanja. Vremenski opseg istraživanja zahvata tzv. period tranzicije: od 2000. godine naovamo, a prostorna protežnost tiče se Republike Srbije. Značaj istraživačkog poduhvata neposredno se tiče Projekta u čijoj pripremi učestvuje i ovaj časopis, a tiče se davanja doprinosa za uvećavanje demokratskog kapaciteta institucija i vlasti u Republici Srbiji. Naučna opravdanost istraživačkog zahvata ukazuje na mogućnosti optimizacije demokratskih kapaciteta vlasti u Republici, te na stvaranje (pred)uslova za efikasniji privredni i društveni razvoj. Metodi od kojih će se u istraživanju poći su: uzročni ili kauzalni metod, metod posmatranja, institucionalni pristup, pristup racionalnih očekivanja, uporedni metod, metod generalizacije i metod konkretizacije, indukcije i dedukcije… Osnovna hipoteza od koje se u istraživanju polazi jeste da: postoje društvene, političke i institucionalne anomalije koje ometaju pravilno funkcionisanje društvenih, političkih, ekonomskih i pravnih institucija u Republici Srbiji, pa se umanjuju demokratski kapaciteti funkcionisanja vlasti. Otuda će cilj istraživanja biti da prepozna te uzroke, te da sažeto ponudi set mera za njihovo prevladavanje.

Ključne reči:

Reference

  1. Allen Richard, Tommasi Daniel: Upravljanje javnim nabavkama – priručnik za zemlje u tranziciji, OECD, 2004.
  2. Aleksić, Predrag: Ekonomski leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1975.
  3. Брдар, Милан: “Корупција и друштвена ерозија”, Социолошки преглед, 4/2005, стр. 509-515, Институт друштвених наука, Београд, 2005.
  4. Domanović, Violeta: “Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja”, Ekonomski horizonti, 1/2013, str. 31-44, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2013.
  5. Encikopedija leksikografskog zavoda, tom II, Zagreb, 1956.
  6. Зиндовић Илија, Станковић Владан: “Легализовани облици корупције у Србији – аномична стања друштвене ентропије”, Социолошки преглед, 1/2012, стр. 17-34, Институт друштвених наука, Београд, 2012.
  7. King, Charles: Nationalism, violence, and the end of EasternEurope, Oxford University Press Inc, 2010.
  8. Љајић, Расим: “Реформе пропале због нестручних кадрова”, Радио-телевизија Војводине, 20. октобар 2011, http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/ljajic:-reformepropalezbognestrucnihkadrovahtml.
  9. Марковић Ж. Драган: “Перспективе демократизације отуђене политичке власти”, Политичка ревија, 1/2010, стр. 131-146, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  10. Meyer-Sahling Jan-Hinrik: “Varietes of legacies: a critical review of legacy explanations of public administration reform in East Central Europe”, International Review of Administrative Sciences, International Institute of Administrative Sciences, Brussels, 2009.
  11. Милосављевић, Зоран: “Непримерено богаћење и корупција у Србији”, Политичка ревија, 4/2001, стр. 173-198, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  12. Milošević, Božo: Umeće rada, Prometej, Novi Sad, 2004.
  13. Nester, William: The Jeffersonian vision 1801-1815 –The Art of American Power During the Early Republic, Potomac Books Inc, Washington D.C, 2013.
  14. Riccardo, Chiaberge: “Un tiranno chiamato partitocrazia”, Corriere della sera, 15. ottobre 1992, http://archiviostorico.corriere.it/1992/ottobre/15/tiranno_chiamato_partitocrazia_co_0_9210151009.shtml.
  15. Sandholtz Wayne, Taagepera Rein: “Corruption, Culture, and Communism”, International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie, Vol. 15, No. 1/2005, Taylor & Francis Group, 2005.
  16. Станковић, Владан: “Партократија међу демократским институцијама Републике Србије”, Политичка ревија, 3/2009, стр. 17-26, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  17. Стојановић Ђорђе, Ђурић Живојин, Деспотовић Љубиша: “Концептуални оквир за анализу државног капацитета”, Српска политичка мисао, 2/2011, стр. 11-40, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  18. Стојановић, Ђорђе: “Проблем државног политичког и административног капацитета – анатомија Србије као слабе државе”, Српска политичка мисао, 4/2011, стр. 11-31, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  19. Stojiljković, Zoran: “Politička korupcija i slaba država”, Filozofija i društvo, 1/2013, str. 135-159, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2013.
  20. Tanzi, Vito: Policies, institutions and the dark side of economics, Edward Elgar Publishing,
  21. Figeiredo, Žoao: “Efikasnost i zakonitost u radu javne uprave”, Konferencija o reformi javne uprave i evropskoj integraciji, Budva, 26-27. mart 2009, OECD-EU
  22. http://www.blic.rs/Vesti/TemaDana/412235/NajnaprednijinaprednjakIma-6-funkcijai-454356-dinaramesecno.
  23. http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/Политика/1400550/Гоати%3A+Влада+занемарује+јавност+рада.
  24. http://www.prva.rs/sr/video/info/vesti/mediaSet/7436/+Konkursi+za+direktorska+mesta+u+javnim+preduze%C4%87ima%3A+radna+biografija+ili+partijska+knji%C5%BEica/20831.html.
  25. http://www.euractiv.rs/euizapadnibalkan/3194-porastkorupcijeusrbiji-.html.
  26. http://www.merriam-webster.com/dictionary/capacity, an Encyclopædia Britannica Company
  27. http://www.businessdictionary.com/definition/institution.html.
  28. Шуваковић, Урош: “Партијска држава – могућност њеног настанка и развоја на примеру савремене Србије”, Теме, 2/2009, стр. 663-682, Ниш, 2009.
  29. World Bank: “Institutional Capacities and Their Contributing Characteristics for Institutional Diagnostics, Program Design and Results Management”, World Bank Institute Capacity Development and Results Practice, Last updated February 9, 2011.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2013 УДК 316.334.3:321.01(497.11) 79-92
ç