1/2021
PERIODIKA

VLADAVINA PRAVA I EKONOMSKI RAZVOJ U STRATEGIJI NACIONALNE BEZBEDNOSTI SRBIJE

Predmet istraživanja ovog naučnog rada ograničava se na analizu vladavine prava i ekonomskog razvoja, kao institucionalizovanih političkih formi, u Strategiji nacionalne bezbednosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija). Autor polazi od Opšte pretpostavke da Strategija vladavinu prava i . . .

1/2021
PERIODIKA

GEOPOLITIČKI IDENTITET REPUBLIKE SRBIJE I STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI

U radu ćemo nastojati da definišemo geopolitički položaj Srbije i srpskog naroda na Jugoistoku Evrope, njegova osnovna obeležja i složenost. Takođe, nastojaćemo da što preciznije odredimo geopolitički identitet Srba, kao važno nacionalno i geopolitičko obeležje koje na objektivan način . . .

1/2021
PERIODIKA

STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI I VELIKA STRATEGIJA SRBIJE

Pitanje velikih strategija postalo je ponovo aktuelno u prethodnoj deceniji. Svet je tokom devedesetih godina prošloga veka verovao da je došlo do „kraja istorije“. Verovalo se da velike strategije, kao dugoročne teorije i stavovi o tome kako jedna država projektuje svoje nacionalne interese . . .

1/2021
PERIODIKA

(NE)DOSTIŽNOST ODREĐENIH NACIONALNIH INTERESA PROKLAMOVANIH STRATEGIJOM NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Izradu najnovijih strategijskih dokumenta iz oblasti nacionalne bezbednosti i odbrane: Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane, pratile su brojne polemike u redovima akademske i stručne javnosti. Ovaj rad nema nameru da se vrednosno određuje prema novoj Strategiji nacionalne bezbednosti, . . .


ç