2/2022
PERIODIKA

SLUŽBE BEZBEDNOSTI U SAVREMENOM UPRAVNOM SISTEMU

U ovom radu bavimo mestom službi bezbednosti u savremenom upravnom sistemu. Rad polazi od premise teorijskih koncepata u javnoj upravi i njihovog uticaja na posmatranje savremenih službi bezbednosti u modernoj upravi 21. veka. Savremena javna uprava svojim, pre svega, pravnim, odnosno zakonskim aktima, . . .

2/2022
PERIODIKA

POJAM I VRSTE REGIONA, REGIONALIZACIJE I REGIONALNIH DRŽAVA

Predmet istraživanja predstavlja analiza tri srodna, ali različita teorijska pojma – regiona, regionalizacije i regionalne države, s obzirom da se u praktičnoj, pa čak i naučnoj upotrebi, oni neretko pogrešno upotrebljavaju ili čak poistovećuju. Cilj istraživanja je, dakle, ne samo objašnjenje . . .

2/2022
PERIODIKA

DIGITALIZACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU: SLUČAJ DIGITALIZACIJE NA UNIVERZITETIMA U TIRANI I BEOGRADU

Sinergija tehnologije i pandemije virusa COVID-19 nesumnjivo je promenila obrazovne sisteme, ubrzavajući diskusiju o usvajanju digitalne tehnologije u visokom obrazovanju. Albanija i Srbija su među državama koje su prepoznale značaj digitalizacije u visokom obrazovanju i koje nastoje da putem određenih . . .

2/2022
PERIODIKA

EVROPSKI UPRAVNI PROSTOR KAO MEHANIZAM REFORME I KONVERGENCIJE U SAVREMENOJ JAVNOJ UPRAVI

Evropski upravni prostor (eng. European Administrative Space-EAS) kao koncept se pojavio krajem 90-ih godina, osmišljen da zadovolji potrebe proširenja Evropske unije, u vidu zajedničkog pristupa u području javne uprave, s ciljem unapređenja administrativnih kapaciteta i zakonodavstva nacionalnog . . .


ç