Изабери језик:

Комерцијалне услуге

У оквиру својих активности, Институт за политичке студије спроводи низ примењених истраживања и других комерцијалних активности. Резултате ових активности Институт нуди институцијама, политичким субјектима, организацијама, медијима и осталим субјектима на тржишту.

Комерцијална понуда Института обухвата следеће:

  • Истраживања јавног мњења, укључујући истраживања тржишта
  • Квалитативне анализе – нарочито анализе актера, контекста, догађаја, законодавног оквира, трендова организација фокус група
  • Политички маркетинг и политички консалтинг
  • Израда предлога јавних политика
  • Консалтинг у процесу израде и имплементације политика
  • Сарадња на изради и имплементацији пројеката
  • Организација едукативних активности, школа, тренинга и програма обуке.

Истраживања и анализе Института резултирају висококвалитетним извештајима и предлозима политика, у складу са потребама и преференцијама клијената.