Tema broja

SADRŽAJ

INOVACIJE U SISTEMIMA JAVNIH UPRAVA

Javna uprava jeste sistem podložan stalnom redefinisanju i promenama. U tom smislu, pošto je javna uprava složen i dinamičan fenomen i pojava, inovacije imaju sve veći značaj. U ovom radu, bavimo se najpre opštim pojmom inovacije, a zatim i pojomom . . .

periodika Administracija i javne politike 2/2021

Prijavi se za newsletter

ç