Goran P. Ilić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

FREEDOM OF EXPRESSION AND THE RIGHT TO RESPECT FOR PRIVATE LIFE

The paper analyzes the relationship between freedom of expression and the right to respect for honour and reputation. It was pointed out the importance that is given to freedom of expression nowadays, and it was especially considered the practice of the European Court of Human Rights. On that occasion, the difference that exists between public and private personalities was pointed out, as well as the doubts that may arise from the distinction between factual statements and value judgments. When it comes to the right to privacy, the author referred to the importance of honour and reputation, and on that occasion reminded of the "double" presence of these values. In one case it is Art. 10 of the European Convention on Human Rights, and in another the case law of the European Court of Human Rights regarding the meaning of the term of the right to privacy from Art. 8 of the European Convention on Human Rights. Solutions in domestic law and case law are analyzed, and special attention is paid to one case in which the relationship between freedom of expression and violation of honor and reputation was discussed. The specificity of this situation is reflected, inter alia, in the fact that we are talking about university professors. The author used the normative, comparative and historical method when writing the paper.

PERIODIKA

POLITIČKA KORUPCIJA versus VLADAVINA PRAVA

U radu je analiziran odnos vladavine prava i političke korupcije. Autor najpre razmatra pojam korupcije i ukazuje na teškoće u iznalaženju opšteprihvaćene definicije kako na teorijskom, tako i na normativnom planu. Analiza zatim biva usmerena na političku korupciju i naročito na njene posledice u demokratskim sistemima vlasti. U tom kontekstu je razmotreno pitanje da li demokratija predstavlja pravi odgovor na izazove korupcije, a ukazano je i na vezu između demokratije i vladavine prava. Autor ističe da je pojam vladavine prava teško odrediti i, ukazavši na njegove istorijske korene, izlaže dva osnovna teorijska pristupa u vezi s tim. Istraživanje je posebno usmereno na one elemente vladavine prava koji su u neposrednoj vezi sa problemom političke korupcije. Nakon toga se autor bavi normativnim okvirom za borbu protiv političke korupcije u Srbiji. On ističe da složenosti ove problematike značajno doprinosi i to što se, pored odsustva vladavine prava, kao osnovni uzroci korupcije u Srbiji navode nepoverenje u institucije, opšte siromaštvo i urušavanje osnovnih moralnih vrednosti. Razmotreni su zatim osnovni strateški dokumenti za borbu protiv korupcije i zakonski akti koji se odnose na problematiku finansiranja političkih aktivnosti stranaka. Učinjen je osvrt i na ustavno rešenje da je narodni poslanik „gospodar“ svog mandata. Autor zaključuje da za uspešnu borbu protiv korupcije, a sâmim tim i protiv političke korupcije, nije dovoljno uspostaviti normativni i institucionalni okvir, već je neophodno stvoriti društvene, političke i kulturne uslove za suštinsku vladavinu prava. Jednom reči, potrebna je prećutna društvena saglasnost da se svi sukobi, pa i oni koje stvara politička korupcija, rešavaju u okviru postojećih zakona, postupaka i institucija.

ç