Izaberi jezik:
Tema broja

EKONOMIJA I POLITIČKI ODNOSI

SVOJINSKI ODNOSI I DEMOKRATSKI KAPACITETI POLITIČKIH INSTITUCIJA

Sažetak

Osnovni cilj rada je da korišćenjem teorijski proverenog naučnog metoda argumentovano pokaže da su karakter i demokratski kapacitet političkih institucija oduvek bili u direktnoj zavisnosti od karaktera svojinskih odnosa. Zaključuje se: da je promena svojinskih odnosa uvek predstavljala prekretnicu u razvoju društva, a posebno političkih institucija; da savremena demokratizacija svojinskih odnosa kroz razvijanje radničkog akcionarstva i zadrugarstva ima za cilj da putem poboljšanja svojinskog statusa proizvođača poveća njihovu motivaciju koja je osnovni činilac ekonomske efikasnosti u svim istorijskim uslovima; da se demokratizacija društva i političkih institucija u Srbiji ne može zamisliti bez suštinske promene svojinskih odnosa koja podrazumeva da najširi slojevi stanovništva upravljaju društvenom reprodukcijom.

Ključne reči:

Reference

  1. Вукомановић, Дијана, „Концепти приватизације у програмима политичких партија у првој деценији транзиције у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2009.
  2. Вучетић, Слободан: Приватизована држава, Стубови културе, Београд, 1996. Galbraith, Kenneth, John: Нова индустријска држава, Стварност, Загреб, 1970. Проф. др. Голубовић, Загорка: Како калимо демократију – шта нисмо научи­ли, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  3. Енгелс, Ф.: Порекло породице, приватне својине и државе, Изабрана дела, том II, Култура, 1950.
  4. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  5. Марковић, Драган, „Перспективе превазилажења партократије и развоја непосредне демократије“, Политичкаревија, 3/2009.
  6. Марковић, Драган: Демократија и својина, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  7. Naisbitt, John: Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  8. Промјене у сувременом развијеном капитализму, књ. 3, Издавачки центар Комунист, Београд, 1973.
  9. Tilly, Charles: Democracy, Cambridge University press, 2007.
  10. Fourier, C.: Цивилизација и нови социјетарни свијет, Школска књига, Загреб,
  11. Хилфердинг, Рудолф: Финансијски капитал, Култура,

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2013 УДК 347.23:321.7 129-143
ç