Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА И ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ

СВОЈИНСКИ ОДНОСИ И ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТИ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Сажетак

Основни циљ рада је да коришћењем теоријски провереног научног метода аргументовано покаже да су карактер и демократски капацитет политичких институција одувек били у директној зависности од карактера својинских односа. Закључује се: да је промена својинских односа увек представљала прекретницу у развоју друштва, а посебно политичких институција; да савремена демократизација својинских односа кроз развијање радничког акционарства и задругарства има за циљ да путем побољшања својинског статуса произвођача повећа њихову мотивацију која је основни чинилац економске ефикасности у свим историјским условима; да се демократизација друштва и политичких институција у Србији не може замислити без суштинске промене својинских односа која подразумева да најшири слојеви становништва управљају друштвеном репродукцијом.

кључне речи:

Референце

  1. Вукомановић, Дијана, „Концепти приватизације у програмима политичких партија у првој деценији транзиције у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2009.
  2. Вучетић, Слободан: Приватизована држава, Стубови културе, Београд, 1996. Galbraith, Kenneth, John: Нова индустријска држава, Стварност, Загреб, 1970. Проф. др. Голубовић, Загорка: Како калимо демократију – шта нисмо научи­ли, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  3. Енгелс, Ф.: Порекло породице, приватне својине и државе, Изабрана дела, том II, Култура, 1950.
  4. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  5. Марковић, Драган, „Перспективе превазилажења партократије и развоја непосредне демократије“, Политичкаревија, 3/2009.
  6. Марковић, Драган: Демократија и својина, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  7. Naisbitt, John: Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  8. Промјене у сувременом развијеном капитализму, књ. 3, Издавачки центар Комунист, Београд, 1973.
  9. Tilly, Charles: Democracy, Cambridge University press, 2007.
  10. Fourier, C.: Цивилизација и нови социјетарни свијет, Школска књига, Загреб,
  11. Хилфердинг, Рудолф: Финансијски капитал, Култура,

   

периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 347.23:321.7 129-143