Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

O „SUKOBU CIVILIZACIJA“ SEMJUELA HANTINGTONA, DVADESET GODINA POSLE…

Sažetak

Predmet ovog osvrta je analiza teksta Semjuela Hantingtona, „Sukob civilizacija“, koji je pre dvadeset godina objavljen na stranicama poznatog časopisa „Foreign Affairs“. Cilj rada je da se sa ovog vremenskog odstojanja ukaže na kretanja koja je Hantington u svojoj zamisli budućnosti uspešno predvideo, a koja nije, kao i da se istovremeno proceni značaj ove zamisli u promišljanju ključnih odlika sveta posle Hladnog rata. Pored osnovnih Hantingtonovih stavova, predstavljaju se i najpoznatije kritike upućene ovom tekstu; naročita pažnja biće posvećena civilizacijama kao činiocima ali i mogućim glavnim subjektima svetske politike u budućnosti s posebnim osvrtom na pitanja njihovog identiteta. Hantington vidi u religijama glavnu pokretačku snagu savremenih i budućih međunarodnih odnosa. Iako država, napadnuta „odozgo i odozdo“, opstaje kao glavni subjekt svetske politike, ne treba isključiti mogućnost da u budućnosti civilizacije i drugi činioci i akteri privremeno ili trajno ugroze mesto i ulogu država u međunarodnom sistemu i globalizovanoj svetskoj politici.

Ključne reči:

Reference

  1. Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, A Harvest Book, New York, 1975.
  2. Betts, Richard K., “Conflict or Cooperation? Three Visions Revisited”, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 69-80.
  3. „Growing Impact of Ethnic and Geographic Diversity on U.S. Foreign Policy“, Stanley Foundation, Преглед амбасаде САД у Београду, br. 258, 1992.
  4. Huntington, Samuel P., „If Not Civilizations, What? – Paradigms of the Post – Cold War World“, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 58 – 68.
  5. Huntington, Samuel P., „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, Summer, 1993, 22-49.
  6. Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996.
  7. Kennedy, Paul, The Rise and Fall of Great Powers, Random House, New York, 1987.
  8. Rose, Gideon, „Introduction”, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 1-
  9. Rubenstein, Richard E., Jarle Crocker, “Challenging Huntington“, Foreign Policy, Fall 1994, pp. 115-117.
  10. Slater, David, Contesting occidental visions of the global: The geopolitics of theory and North-South relations, Instituto Latinoamericana de Servicias Legales Alternativos (ILSA), 1995, Bogota, Columbia.
  11. Weeks, Albert L., “Do Civilizations Hold”, in: The Clash at 20 – What did Samuel P. Huntington’s “Clash of Civilizations?” get right and wrong, and how does it look two decades later, Foreign Affairs, July 2013, pp. 55-
  12. Велимировић Владика Николај, Душа Србије, Источник, Невкош, Октоих, Нови Сад, Подгорица, 1995.
  13. Пулакос, Димитри, „Нови поредак“, Евробалканија, Београд, 1994.
  14. Симић, Р. Драган, Поредак света, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2013 УДК 327::911.3+321.01 255-272
ç