Изабери језик:

Драган Веселинов

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

ИСЛАМСКА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА: ТЕОЕКОНОМИЈА У ПОКУШАЈУ

Есеј истражује покушај исламистичких аутора да заснују економију под именом исламска као алтернативу глобалној тржишној економији и европској либералној економској теорији. Предмет истраживања су начела, појмови и оперативна решења примењена у економској пракси исламских пословних кругова и у пракси држава које се позивају на Коран и Шеријат као извора економског система и политике. Део студије се односи на анализу исламистичких приговора секуларној и хуманистичкој етици људских права у Европи и оспоравање заснованости тих приговора. Есеј приказује разнородност дефиниција исламске економије коју су изнели исламистички теоретичари и указује да су оне прилог доказивању да „исламска економија“ не постоји.