Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МИЛОВАН МИЛОВАНОВИЋ – ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ СТВОРИО БАЛКАНСКИ САВЕЗ

Сажетак

У раду се анализирају напори првака Радикалне странке Милована Миловановића да успостави Балкански савез у коме би Србија и Бугарска чиниле главну осовину. Главни разлог за стварање Балканског савеза била је потреба уједињења српских и бугарских  војних капацитета  ради ослобођења српског и других балканских народа и територија од турске владавине. Иако врстан дипломата, Милован Миловановић  нимало лако није стигао до свог циља јер су му на том путу стајале многе препреке, почев од бугарских, али и српских сумњи у исправност и сврсисходност његових намера, па све до супротних интереса великих сила, пре свега Аустро-Угарске, Турске, а задуго и Русије.  Био је због тога чак и осуђиван на смрт од  српских ултра-националистичких кругова, а подршку за своје планове није налазио ни у својој странци. Тек поставши премијер српске владе у јуну 1911. Миловановић је најзад  био у стању да реализује своје циљеве уз  помоћ Русије. Повезивањем са Бугарском створен је савез који ће бити моћан механизам сламања  Турске у ратном сукобу 1912. године, те се стога  може  рећи да је Миловановићев дугогодишњи политички ангажман на том плану био један од кључних фактора успеха Србије у Првом балканском рату.

кључне речи:

Референце

  1. Архив Србије, Хартије Милована Миловановића, ков. VI.
  2. Gueshоff, J. E., L’Alliance balkanique, Paris, 1915.
  3. Дипломатски архив МИП, ППО, Београд, 14. јуна 1908, лично строго поверљиво, бр. 3817.
  4. Ђорђевић, Димитрије, Милован Миловановић, Београд, 1962.
  5. Красний архив, Дипломатическая подготовка балканской войни 1912, Москва, 1926.
  6. Милићевић, Јован, Јавност Београда према анексији Босне и Херцеговине, Југословенски народи.
  7. Milovanovic, Milovan, Les Traités de garantie au XIXe siècle , Paris, 1888.
  8. Миловановић, Милован Ђ., Срби и Хрвати, Београд, 1895.
  9. Миловановић, Милован Ђ., Наши трговински уговори, Београд, 1895.
  10. Народна одбрана, издање Средишног одбора Н.О., Београд, 1911.
  11. Обзор, 3. март 1909. године.
  12. Србобран, 22. април 1909. године.
  13. Helmreich, Е. Sh., The Diplomacy of the Balkan Wars 1912- 1913, Cambridge, 1938.

периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 32:929Milovanović M.+327(497) 221-254