Изабери језик:

Биљана Витковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Министарство финансија Републике Србије, Београд

периодика

МЕЂУНАРОДНО ПОРЕСКО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА

Приказ књиге: Снежана Р. Стојановић, Међународно пореско право, Факултет за пословно индустријски менаџмент Универзитета Унион – Никола Тесла, Београд, 2016, 169 стр.

периодика

ПОТРАГА ЗА ИДЕНТИТЕТОМ

Приказ књиге: Миша Стојадиновић, Потрага за идентитетом, Институт за по­литичке студије, Бео­град, 2012, 181 стр.

периодика

ГЛОБАЛНИ ИСЛАМ

Приказ књиге: Халед Фуад Алам, Глобални ислам, превела Анђела Миливојевић, Службени гласник (Библиотека Сведоци епохе), Београд, 2012, 156 страна.

периодика

ВАЖНОСТ УСКЛАЂЕНОГ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ КОМУНИЦИРАЊА ЗА ДРУШТВЕНИ ПРОСПЕРИТЕТ

Приказ књиге: Дарон Асемоглу, Џејмс А. Робинсон, Зашто народи пропадају: порекло моћи, просперитета и сиромаштва, KЛИО, Београд, 2014, 565 стр.

периодика

ОДГОВОРНОСТ ЗА ГЛОБАЛНО КОМУНИЦИРАЊЕ И МЕЂУНАРОДНО РАЗУМЕВАЊЕ

Приказ књиге: Мирољуб Радојковић, Бранимир Стојковић, Александар Врањеш, Међународно комуницирање у информационом друштву, Kлио (Библиотека Мултимедиа) и РТС, Београд, 2015, 197 стр.