Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИСЛАМСКА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА: ТЕОЕКОНОМИЈА У ПОКУШАЈУ

Сажетак

Есеј истражује покушај исламистичких аутора да заснују економију под именом исламска као алтернативу глобалној тржишној економији и европској либералној економској теорији. Предмет истраживања су начела, појмови и оперативна решења примењена у економској пракси исламских пословних кругова и у пракси држава које се позивају на Коран и Шеријат као извора економског система и политике. Део студије се односи на анализу исламистичких приговора секуларној и хуманистичкој етици људских права у Европи и оспоравање заснованости тих приговора. Есеј приказује разнородност дефиниција исламске економије коју су изнели исламистички теоретичари и указује да су оне прилог доказивању да „исламска економија“ не постоји.

кључне речи:

Референце

  1. Kahf Dr. Monzer, The Economic Role of State in Islam, Dakka, Bangladesh, 1991.
  2. Lapidus Ira M., A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, 2002.
  3. Mahmoud Mohieldin, Zamir Iqbal, Ahmed Rostom, Xiaochen Fu, The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries, World Bank, islamic Economics and Finance Working Group, Dec. 2011.
  4. Mariani Abdul Majid, Efficiency of Conventional and Islamic Banks, Aston University, 2008.
  5. Masudul Alam Choudury, Islamic Political Economy, Introducing Islamic Political Economy, http://faculty.uccb.ns.ca/mchoudury/pe.htm.
  6. Morais Richard, Don’ t Call it Interest, Forbes, 07.23.07, навео Alexader R. Alexiev, The Wages of Extremists, The Hudson Institute, 2011.
  7. Mortazavi Saeed, Ph.D., Political Economy of Islam, Humboldt State University, 2003.
  8. Sambur Bilal, „The Great Transformation of Political Islam in Turkey: The Case of Justice and Development Party and Erdogan“, European Journal of Economic and Political Studies, 2009.
  9. Umar Chapra Dr. Muhammad, What is Islamic Economy, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, Jaddah, 2001.
  10. Zaman Dr.Asad, Islamic Economics: Problems and Prospects, DG, IITE, International University of Islamabad, без објављене године издања.
  11. Драган Веселинов, Мухамед на Исусовом крсту – политичка економија ислама, Чигоја штампа, Београд, 2009.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 28:330.8 183-202