Izaberi jezik:
Tema broja

MEĐUNARODNI ODNOSI I MEĐUNARODNO PRAVO

POLITIČKE PARTIJE I POLITIČKI SISTEM

TEORIJE, MODELI I PERSPEKTIVE JAVNIH AGENCIJA

U Srbiji, javne agencije su institucije koje, donedavno, gotovo da nisu bile predmet naučne pažnje. I to malo što su proučavane, one su istraživane isključivo od strane pravnika. Politikoloških radova na temu javnih agencija nema. Iako je pravna nauka . . .

PRAVO I POLITIKA
OGLEDI I STUDIJE

ISLAMSKE ZAJEDNICE NA POSTJUGOSLOVENSKOM PROSTORU

U široj stručnoj javnosti postoji probuđeno interesovanje u poslednjih nekoliko decenija za proučavanjem islamske religije, kulture i civilizacije, a u časopisima su prisutne brojne teme vezane za islam. Ovo interesovanje karakteristično je kako na globalnom, . . .

periodika Srpska politička misao 3/2019 3/2019

Prijavi se za newsletter

ç