Izaberi jezik:

Jasminka Simić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Radio-televizija Srbije, Beograd

PERIODIKA

EVROAZIJSKA EKONOMSKA UNIJA I EVROPSKA UNIJA: POGLED IZ SRBIJE

U radu se analizira ekonomska saradnja Srbije sa Evroazijskom ekonomskom unijom (EAEU) i njenom vodećom članicom Rusijom u kontekstu realizovanja glavnog spoljnopolitičkog cilja Srbije ‒ članstva u Evropskoj uniji (EU). Koliko je saradnja Srbije sa dva ekonomska bloka kompatibilna, šta su prednosti i nedostaci na regionalnom nivou i da li pomeranje prioriteta svetske politike u pravcu ekonomije menja raspored globalnih sila u XXI veku? To su pitanja na koja će autor dati odgovor u ovom radu, analizom dokumenata i statističkih podataka koji se odnose na trgovinsku razmenu navedenih aktera, poređenjem energetske saradnje sa Rusijom i obaveza u toj oblasti prema EU i uz studiju slučajeva ekonomske saradnje sa EAEU i EU. U zaključku autor navodi da su se regionalne integracije, čiji su ciljevi brži ekonomski, bezbednosni i socio-kulturni razvoj, pokazale kao adekvatan okvir za zemlje koje se nalaze u geostrateški važnom prostoru. Na tom tragu geoekonomija (raspodela bogatstva) postaje značajnija od tradicionalnih pitanja geopolitike (raspodela vojne i političke moći), što utiče na spoljnu politiku država.

ç