Izaberi jezik:

Marina Matić Bošković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

PERIODIKA

SPECIJALIZACIJA DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU FINANSIJSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

Tokom 2016. godine, izmenjen je i dopunjen Krivični zakonik. Najviše izmena izvršeno je u pogledu krivičnih dela protiv privrede. S obzirom na to da se ona mogu svrstati u ekonomski (finansijski) kriminalitet, za njihovo otkrivanje i dokazivanje neophodno je posedovanje i nekih dodatnih vankrivičnih znanja. U otkrivanju dela ekonomskog karaktera osim organa formalne socijalne kontrole učestvuju i neke druge institucije. Tako npr. u otkrivanju krivičnih dela na štetu javnih sredstava učestvuje i vrhovna revizorska institucija, a u otkrivanju krivičnog dela pranje novca, nadležne banke ili društva za osiguranje. Dokazi koje ti organi pribave u svom radu od ključnog su značaja za blagovremeno dokazivanje postojanja krivičnog dela i izricanje adekvatne sankcije njihovim izvršiocima. Zbog toga je tokom 2016. godine donet novi Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Tim Zakonom su uvedeni novi instituti krivičnog prava: finansijski forenzičari, službenici za vezu i udarne grupe. S obzirom na činjenicu da takve kategorije nisu prepoznate kao subjekti krivičnog postupka u postojećem Zakoniku o krivičnom postupku i da predstavljaju novinu u našem krivičnom zakonodavstvu, primenom dogmatskog i normativno pravnog metoda autorke ukazuju na potrebu unapređenja, zakonske i podzakonske regulative u cilju omogućavanja efikasne primene tih instituta u praksi.

ç