Изабери језик:

Тамара М. Вуков

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

Peter John, How Far to Nudge? Assessing Behavioral Public Policy

Приказ књиге : Peter John, How Far to Nudge? Assessing Behavioral Public Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham – Northampton [MA], 2018, 173 стр.

периодика

ПРИМЕНА ТЕОРИЈЕ УСМЕРАВАЊА У ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА

У овом раду бавићемо се једним новијим приступом који се може користи у јавним практичним политикама, а то је теорија усмеравања (Nudge theory). У тексту ћемо објаснити шта су то јавне практичне политике и циклус јавних практичних политика. Затим, изложићемо шта се подразумева под теоријом усмеравања, које врсте усмеравања постоје и на који начин их можемо применити у јавним практичним политикама. Све ово илустроваћемо примерима из праксе, како бисмо добили јаснију слику како теорија усмеравања функционише и како се може применити у пракси. Циљ рада јесте да укажемо на предности (и мане) коришћења теорије усмевања, који се може проименити као инструмент јавних практичних политика који не изискује велике трошкове, али значајно унапређује ефикасност јавних практичних политика.