Izaberi jezik:

Tamara M. Vukov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

Peter John, How Far to Nudge? Assessing Behavioral Public Policy

Prikaz knjige : Peter John, How Far to Nudge? Assessing Behavioral Public Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham – Northampton [MA], 2018, 173 стр.

PERIODIKA

PRIMENA TEORIJE USMERAVANJA U JAVNIM POLITIKAMA

U ovom radu bavićemo se jednim novijim pristupom koji se može koristi u javnim praktičnim politikama, a to je teorija usmeravanja (Nudge theory). U tekstu ćemo objasniti šta su to javne praktične politike i ciklus javnih praktičnih politika. Zatim, izložićemo šta se podrazumeva pod teorijom usmeravanja, koje vrste usmeravanja postoje i na koji način ih možemo primeniti u javnim praktičnim politikama. Sve ovo ilustrovaćemo primerima iz prakse, kako bismo dobili jasniju sliku kako teorija usmeravanja funkcioniše i kako se može primeniti u praksi. Cilj rada jeste da ukažemo na prednosti (i mane) korišćenja teorije usmevanja, koji se može proimeniti kao instrument javnih praktičnih politika koji ne iziskuje velike troškove, ali značajno unapređuje efikasnost javnih praktičnih politika.

ç