Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA SRPSKE DRŽAVNOSTI

FUNKCIONISANJE SRPSKE DRŽAVE U SREDNJEM VEKU

Tema ovog članka je period izgradnje i propasti ra­ne srednjovekovne i srednjovekovne srpske države, odnosno period nastanka prvih opštih istorijskih uslova za osnivanje i poštovanje autoriteta i institucija u prvim društvenim zajednicama sloven­skih . . .

OGLEDI I STUDIJE

NATO-IZACIJA SRBA

Danas je svakom ozbiljnom posmatraču jasno da je u poslednjih desetak godina NATO pretrpeo ozbiljne promene; da je prošlo vreme njegovog svirepog trium­falizma - koji je ostavio tragične posledice na prostoru bivše SFRJ, prevashodno na srpskom etničkom . . .

SRPSKI NAROD I BOŽJA PRAVDA

Oslanjajući se na biblijsko učenje o Božjoj pravdi, autor razmatra stanje u kojem se nalazi srpski na­rod. Moralno i duhovno posrtanje jednog naroda uzrok je njegovih ekonomskih i političkih nevolja, poraza u ratu, porobljenosti i gubitka teritorija. . . .

IDEOLOGIJA I RELIGIJA

Razumevanje jednog društva, naroda ili civilizacije podrazumeva razumevanje njihove kulture. Srž svake kulture nalazi se u religiji, koju je, opet, nemoguće odeliti od mitologije s čijom je strukturom isprepletena. Mit o poreklu, o trenutku od kojeg jedan . . .

GLOBALIZACIJA I EKONOMIJA

DRUŠTVENO-ETIČKI IZAZOVI PROCESA GLOBALIZACIJE

Osnovna karakteristika savremene svetske privrede je dominacija multinacionalnih kompanija, snažno prisustvo države u privredi i dugoročna tendencija globalizacije svetske proizvodnje, trgovine i potrošnje. Globalizacija je mnogostruki problem koji krije . . .

AKTUELNO

OBELEŽJA SPOLJNE KULTURNE POLITIKE NEMAČKE

Predmet ovog rada je predstavljanje i analiza spoljne kulturne politike SR Nemačke na kraju 20. veka kroz analizu karakteristika njene kulturne poli­tike prema različitim državama, a posebno mesta, uloge i značaja koje pojedine institucije, kao glavni . . .

EVROPSKE INTEGRACIJE

EVROPSKI KONCEPT REŠAVANJA RADNIH SPOROVA

U radu se analiziraju sistemi rešavanja radnih spo­rova u Evropi i to pre svega mehanizmi za sudsko i alternativno (mirno) rešavanje sporova, dok rešavanje radnih sporova upotrebom sile (štrajk, loka­ut, pikenting i bojkot) nije bilo predmet razmatranja. . . .

TRANZICIJA

POLITIZACIJA HULIGANIZMA

Osnovna teza u radu je da se politika reflektuje na sve segmente društva uključujući i sport. Posebna pažnja se posvećuje istraživanju nasilja među publikom na sportskim priredbama sa kojim se društvo sreće još u antici. Nalazi se uzročno-posledična . . .

MARKETING, MENADžMENT I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Prijavi se za newsletter

ç