Tema broja

TRANZICIJA

KORUPCIJA KAO ODRAZ STANJA BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Rad se bavi fenomenologijom korupcije koja ima svoju relativno dugu istorijsku tradiciju, kako u drugim zemljama, tako i kod nas. Korupcija se razmatra sa aspekta uticaja na bezbednost društva, pa otuda i sa aspekta nacionalne bezbednosti u demokratskoj državi. Uprkos činjenici da se bezbednost, shvaćena u njenom najširem pojmovnom značenju, u kvantita­tivnom i kvalitativnom smislu smatra savremenom, korupcija i dalje egzistira. Obzirom na njenu učestalost, pojavne oblike, obim i intenzitet prouzrokovanih posledica, posebno dobija na značenju u novije vreme. Borbu protiv korupcije prati raznolika pro­blematika koja se ogleda u nedostatku homogene definicije, ali i njenoj povezanosti sa državnom vlašću, odnosno direktnom ugrožavanju temelja moderne države i vladavine prava, tj. institucije javne vlasti i uspostavljenog sistema bezbednosti.

Ključne reči:

Reference

  1. Rose-Ackerman, S.: Korupcija i vlada, Zagreb, 2002.
  2. Антонић Д., Корупција у Србији, Београд, 2001.
  3. Бошковић М.: Криминалистика – методика, Београд, 1998.
  4. Бошковић М.: Актуелни проблеми сузбијања корупције, Београд, 2000.
  5. Гилмор В.: Прљави новац, Београд, 2006.
  6. Личност и политичка власт, Београд, 1989.
  7. Разарање друштва, Београд, 1994.
  8. Корупција у одсуству владавине права, Сарајево, 2004.
  9. Ђурић Ж., Јовашевић Д., Ракић М.: Корупција –  изазов демократији, ИПС, Београд, 2007.
  10. Јелачић М.: Друштвено-правни аспекти и методе супротстављања корупцији, Београд, 1996.
  11. Јовашевић Д. Хашимбеговић Т.: Злоупотреба службеног положаја, Београд, 2001.
  12. Лазаревић Љ. Вучковић Б.: Коментар Кривичног законика Републике Црне Горе, Цетиње, 2004.
  13. Милић Миловановић: „Ендогена корупција као равнотежа секвенцијалне игре“, Економски анали, бр. 156 јануар-март 2003, Економски факултет, Београд, 2003,
  14. Nelson Schwartz.: Bribes and Punishment, New York Times, july 15. 2007 .
  15. Ракић М.: Безбедносна превентива, ИПС, Београд, 2006.
  16. Вишић М.: Законици древне Месопотамије, Београд, 2003.
  17. Вујаклија М.:Лексикон страних речи и израза, Београд, 1980.
  18. Vujević M.: Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti, FPZ, Zagreb, 1988.
PERIODIKA Politička revija 3/2010 УДК: 343.352:355.01+351.74](497.11) 359-378
ç