Izaberi jezik:

Radenko Marić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Novi Sad.

PERIODIKA

DRUŠTVENO-ETIČKI IZAZOVI PROCESA GLOBALIZACIJE

Osnovna karakteristika savremene svetske privrede je dominacija multinacionalnih kompanija, snažno prisustvo države u privredi i dugoročna tendencija globalizacije svetske proizvodnje, trgovine i potrošnje. Globalizacija je mnogostruki problem koji krije u sebi rizike ali i šanse. Ako je za jedne nazadovanje i pad u „Mančester kapitalizam“, drugi je upravo glorifikuju. Po jednom spisu „Instituta za privredu Keln“ globalizacija ne stvara nikakve probleme, ona samo definiše probleme na lekovit način, sve probleme koje smo sami sebi ranije stvorili. Ona je izazov: ekonomski izazov ali takođe i društveni, kulturni, poslovni, etički, politički, i to ne sa­mo za kompanije. U tom kontekstu, ovaj rad se bavi problemima i društveno-ekonomskim posledicama procesa globalizacije, pre svega na privredu tranzicionih zemalja. Kao jedno od mogućih rešenja za sprečavanje štetnih posledica globalizacije, predlaže se njeno organizovanje u društveno-etičkom smislu, tj., kroz primenu „normativno-političke“ strategije i strategije konkurencije.

 

PERIODIKA

ETIKA „LEŠINARSKOG“ INVESTIRANJA

Investiranje u hartije od vrednosti problematičnih kompanija predstavlja jednu od strategija strukturiranja investicionog portfolija koja postaje sve popularnija. Problematične hartije od vredno­sti predstavljaju širok spektar dužničkih i vlasničkih finansijskih instrumenata kompanija koje su iskusile nelikvidnost ili su podnele prijavu za bankrotstvo. Danas postoje brojne biznis šanse koje se rađaju iz Njorporativnih bankrotstava. Individue i institucije mogu kupovati imovinu, određene ugovore, fuzionisati se sa dužnikom i sačuvati oporezivi prihod, špekulisati sa dužnikovim obavezama, ostvariti naknade po osnovu određenih usluga i ostvariti kapitalne dobitke. Takvi investitori poznati su pod imenom “investitori lešinari” (vulture investors). Tokom istorije oni su kao i korporativni preuzimači bili izloženi brojnim kritikama u pogledu moralnog i etičkog utemeljenja njihovih akcija. Važno je istaći da „investitori lešina­ri“ zasnivaju svoje akcije na zakonima koji regulišu oblasti bankrotstva i stečaja, tako da ono što oni rade je u svakom slučaju legalno, ali se postavlja pitanje koliko je to moralno i etično. Uzimajući u obzir izložene aspekte, u ovom radu je definisan fe­nomen „lešinarskog investiranja“, obrazložene su najčešće moralne dileme koje se pojavljuju pri takvom investiranju i definisane osnovne činjenice koje go­vore u prilog „lešinarskom investiranju“.

 

ç