Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ШИРЕЊЕ ИДЕЈА БЛИСКОИСТОЧНИХ ИСЛАМИСТА У ШКОЛАМА НЕМАЧКЕ

Сажетак

У Немачкој постоји могућност да верске заједнице отварају своје образовне институције, што је искористила и Исламска верска заједница у овој држави. Међутим, праћењем њиховог рада дошло се до података да се у њима пропагира екстремни ислам, тзв. исламизам чији је циљ покоравање и исламизација целог света, па тако и Немачке. Бројне државе службе су утврдиле да је централна идеја у уџбеницима ислам­ских образовних институција «свети рат са неверницима». У раду се даје преглед нових сазнања по овом питању и анализа рада државних институција по питању решавања «исламистичког проблема».

 

кључне речи:

Референце

  1. Авторски колектив: Общая социология, Учебное пособие, Инфра М, Минск, 2000.
  2. Авдеев Ю. И., Особенности современного международного терро­ризма и некоторые правовые проблемы борьбы с ним // http://www. waaf.ru/3x.htm
  3. Бахревский, Евгений: Турция от европейского курса Ататюрка идет к новой Османской державе, http://www.kurdistan.ru/index. php?m=read&a=5384
  4. Берг, И. С.: «Джихад» в Германии: история и современность, Инсти­тут Блиског Истока (Москва), http://www.iimes.ru/ms/stat/2010/07-0510-htm
  5. Берг, И.С.: «Хизбалла» в Германии: история и современность, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
  6. Берг, И.С.: ХАМАС в Германии: история и современность, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
  7. Grupa autora, Vjeronauka za prvi razred osnovne škole, Vjeronaučni udž­benik, El-kalem, Rijaset Islamske zajendice u Bosni i Hercegovini, Sara­jevo, 2000.
  8. Гушер А.И., Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры человечества // http://www.e-journal.ru/p_euro-st3-3.html
  9. Гурьев, А. А.: Ситуация в Турции: апрель 2010 г., http://www.kurdistan.ru/index.php?m=read&a=5388&PHpSESSID=80e68d83ea543ab7c 15ee186fd7c46c4
  10. „Историја Србије по црквама или по кадији“, Политика, 6. мај 2010.
  11. Кудряшова И.В.: Политический ислам и Конфликтогенность совре­менного мира, http://seminaria.bel.ru/pages/mo/2003/mo9_st_5.htm
  12. Милошевић, Зоран: Бошњачко поништавање Срба, Завод за уџбнеике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004.
  13. Милошевић, Зоран: „Турска регионална суперсила“, Печат, бр. 98, Београд, 2010.
  14. Милошевић, Зоран: „Разлози обнављања османске политике: од кемализма до модерног неоосманизма“, Печат, бр. 99, Београд, 2010.
  15. Олегович Павловский, Глеб: Независимая газета, Москва, 10. 09. 2002.
  16. Подцероб, А. Б.: О типологии современных исламистских кон­цепций, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
  17. Плещунов, Ф.О.: Ислам в Швеции: кризис интеграционной и миграционной политики, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
  18. Путилов, Сергей: Как победить исламский экстремизм? http://scholateologica.narod.ru/text09012503.html
  19. Распространение идей ближневосточных исламистов в учебных за­ведениях Германии, http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/04-05-10c.htm
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 329.3:28(56)]:373(430) 233-248