Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKI AKTERI, JAVNOST I DEMOKRATSKA TRANSFORMACIJA

INSTITUCIJE I POLITIČKI SISTEM SRBIJE

SRPSKA DESNICA: IZAZOVI I PERSPEKTIVE

U ovom radu Dr Ognjen Pribićević analizira politički razvoj najvažnijih partija desnice u Srbiji nakon 2000. Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne partije odnosno Srpske napredne stranke koja je nastala nakon rascepa među radikalima krajem 2008. . . .

IZAZOVI POLITIČKE I EKONOMSKE KRIZE

EKONOMSKA KRIZA KAO FAKTOR UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI SRBIJE

Instrumenta ugrožavanja vitalnih vrednosti društva u odnosu na raniji period ostali su isti, samo su se promenili modaliteti delovanja. To zahteva primenu odgovarajućih instrumenata suprotstavljanja koji se moraju zasnivati na jačanju ekonomske snage države. . . .

AKTUELNO

DEMOGRAFSKE KOMPONENTE NACIONALNOG IDENTITETA

Kraj XX veka može se označiti kao “vreme nacionalizma”, s obzirom na oživljavanje etniciteta i pravu “eksploziju“ nacionalnih identiteta kod mnogih etničkih zajednica. U tom periodu, koji odlikuju korenite društveno-političke i socio-ekonomske . . .

periodika Srpska politička misao 1/2011

Prijavi se za newsletter

ç