Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ АКТЕРИ, ЈАВНОСТ И ДЕМОКРАТСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ЕКОНОМСКИ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗAМ

Савремено политичко и економско окружење, у условима растуће глобализације, представља озбиљан изазов традиционалном профилисању политичких . . .

МЕДИЈСКА ПРОИЗВОДЊА ЗНАЧЕЊА: критика једног редукционистичког поимања релације медији - порука - јавност

Полазећи од темељне важности коју јавност има за функционисање демократије и нормативних претпоставки које се везују за њено функционисање, . . .

ИНСТИТУЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ
АКТУЕЛНО
периодика Српска политичка мисао 1/2011

Пријави се за билтен