Izaberi jezik:
Tema broja

INSTITUCIJE I POLITIČKI SISTEM SRBIJE

REFORMA PENZIONOG SISTEMA U SRBIJI – U SENCI PRIVREDNOG RASTA I NEPOVOLJNE DEMOGRAFSKE STRUKTURE

Sažetak

Poruka iz istraživanja u ovome radu jeste: da za otklanjanje problema finansiranja socijalnih i penzionih fondova će u narednoj deceniji ili dve “uvezena” radna snaga biti pokretač razvojnog proizvodnog ciklusa. To je jedino rešenje da se donekle ublaže negativne posledice vođenja više decenijski loše ekonomske i demografske politike u Srbiji, a koje se reflektuju na jako nepovoljnu srazmeru broja zaposlenih i penzionera. Dakle, željeni privredni razvoj Srbije može da se obezbedi preko većeg priliva stranih i domaćih investicija, primenom nove tehnologije i zapošljavanjem visokoobrazovanih kadrova iz zemlje i inostranstva. To je ujedno uslov da se stvore stabilni izvori prihoda za državu i socijalne i penzione fondove. Ali, pošto penzije nisu isključivo stvar države one će zavisiti i od događanja na tržištu i od ponašanja pojedinaca. Sprovođenje reforme penzionog sistema najviše će zavisi od političke volje za njegovu realizaciju.

Ključne reči:

Reference

  1. Alier, M.& Vittas, D. (1999), “Personal pension plans and stock market volatility”, New ideas about old age security, World Bank.
  2. Grk, (2007), “Pension System Reform in Serbia”, Megatrend Review, The in­ternational review of applied economics, Vol.4(1), Megatrend University, Bel­grade.
  3. Grk, S. (2010), “Exchange rate as a mechanism in the function of Serbian econo­mic policy“, Српска политичка мисао, бр.3/2010, Институт за политичке студије, Београд.
  4. Grk, S. (2010), “Destructive national economy and politics keeps Serbia away from the European Union“, Национални интерес, бр.1/2010, Београд.
  5. Iglesias, A. & Palacios, J. (1999), “Managing public pension reserves: Eviden­ce from the international experience”, New ideas about old age security, The World Bank.
  6. Shah, A. & Fernandes, K. (1999), “The relevance of index funds for pension in­vestment in equities”, New ideas about old age security, World Bank.
  7. Shah, A. (2000), Issues in pension system reform in India, Indira Gandhi Institute for Development Research Bombay, India.
  8. Powell, C. (2010), Best pension system reform: Get rid of it, The Ridgefield Press. com
  9. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије, (2010), Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО, Београд.
  10. Walliser, J. (1999), “Regulation of withdrawals in individual account systems”, New ideas about old age security, World Bank.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2011 УДК: 364.35:330.34(497.11) 163-186
ç