Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ИСЛАМСКИ ЕКСТРЕМИЗАМ КАО ОБЛИК УГРОЖАВАЊА КИНЕ

Сажетак

Кина је велика светска сила. Та чињеница често маскира проблеме које тако велика земља може да има. Један од њих је исламски екстремизам. Исламски екстремизам везан је пре свега за туркофонску националну мањину која се назива Ујгурима. Али се религијска веза прелива преко етничких граница па и други муслимани Кине знају да учествују у том покрету. Кина се за сада успешно бори са овим феноменом али он ни издалека није сасвим превладан. Поготово што нова политика Турске почиње да показује интерес за то питање. А све то угрожава интересе Кине у ислам­ском свету, где се она снабдева нафтом.

кључне речи:

Референце

  1. Владан Станковић, «Основи фундаментализма», Политичка ревија, 4/2010.
  2. Gregory R. Copley, «Meeting the Burden of Statehood: Is Kosovo Ready?», Политикологија религије, 1-2007, I.
  3. Gillette, Maris Boyd, Between Mecca and Beijing: modernization and consump­tion among urban Chinese Muslims, Stanford University Press, 2000.
  4. Dru Gladney, “Islam in China: Accommodation or Separatism?”, Paper presen­ted at Symposium on Islam in Southeast Asia and China, Hong Kong, 2002.
  5. Ђорђе Стојановић, «Источно-азијски регионализам», Политичка ревија, 4/2010.
  6. Зоран Јевтовић, «Масмедијски преображај тероризма и религије у глобалном поретку», Политикологија религије, 1-2007,
  7. Јасна Милошевић Ђорђевић, «Значење националног идентитета :утицај избора и методе испитивања на концептуламном феномену», Српска поли­тичка мисао, 3-4/2006.
  8. Јован Базић, «Структуралне промене и глобализацијски процеси у савременом друштву», Српска политичка мисао, 3-4/2006.
  9. Michiaki Okuyama, «Soka Gakkai as Challenge to Japanes Society and Politics», Политикологија религије, 1-2010. IV
  10. Miroljub Jevtic, «Political Science of Religion», Политикологија религије, 1/2007.
  11. Miroljub Jevtic, Religion and Power, Essays on Politology of Religion, Center for Study of Religion and Religious tolerance.
  12. Rana P B Singh, «Heritage Contestation and Context of Religion: Political Scenario From Southern Asia», Политикологија религије, 1-2008.
  13. Raphael Israeli, Islam in China, United States of America: Lexington Books, 2002.
  14. Сејид Абу ал-Ала ал Мавдуди, Џихад у исламу, Таквим ,1992, Сарајево,1992.
  15. Fatma Sundal, «What has Happened in Akp Years in Turkey: The Condition of Islamism, Turkish Islam Synthesis, and Islamist Violence», Политикологија религије, 1-2008.
  16. Фикрет Карчић, Шеријатски судови у Југославији 1918-1941, Сарајево, 1986.
периодика Српска политичка мисао 1/2011 УДК: 323(510):28 293-304