Tema broja

MEĐUNARODNI ODNOSI I AKTUELNE GEOPOLITIČKE ALTERNATIVE REPUBLIKE SRBIJE

OGLEDI I STUDIJE

SOCIOKULTURNA KONCEPTUALIZACIJA STRAHA

Strah je jedan od temeljnih osećanja koji nastaje usled potrebe za sigurnošću i očuvanjem života. Fenomen straha je u tesnoj vezi sa društvenom strukturom i značajno utiče na ponašanje aktera. U radu je prikazana instrumentalizacija straha kao mehanizma . . .

periodika Srpska politička misao 1/2023 1/2023

Prijavi se za newsletter

ç