Ilija Životić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za inženjerski menadžment FIM, Beograd

PERIODIKA

UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA NASILNI EKSTREMIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL U REPUBLICI SRBIJI

U radu se istražuje kako je pandemija COVID-19 uticala na nasilni ekstremizam i organizovani kriminal u Republici Srbiji. Osnovni cilj je identifikovanje postojećih oblika nasilnog ekstremizma i organizovanog kriminala u Srbiji, a potom objašnjenje kako je pandemija COVID-19 uticala na njihov razvoj u odnosu na period pre pandemije. Vremenski okvir istraživanja je obuhvatio period od početka pandemije 2020. kada su se građani susreli sa fenomenom lokdauna, pa sve do sredine 2021. godine. Autori su koristili metode analize sadržaja javno dostupnih dokumenata (informacija od javnog značaja), strategija, međunarodnih i domaćih dokumenata kao i kvantitativne metode istraživanja, oslanjajući se prevashodno, na anketiranje javnog mnjenja. Zaključak je da je pandemija COVID-19 imala značajan uticaj na promenu delovanja nasilnog ekstremizma i organizovanog kriminala, čime je potvrđena početno postavljena hipoteza autora, da su u pitanju „žilavi fenomeniˮ koji se veoma brzo i lako prilagode novonastalim društvenim krizama.

ç