Ivana Luknar

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

PERIODIKA

ZLOUPOTREBA INFORMACIONIHI KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA: POJAM I UREĐENJE U REPUBLICI SRBIJI

Brojni izazovi potresaju savremenu svetsku scenu. Višestruka kriza (zdravstvena, ekonomska, ekološka, rat u Ukrajini i migracije) stvorile su tenzije na međunarodnom nivou. Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) su oruđe od vitalnog značaja za funkcionisanje zemalja širom sveta. U postojećim kriznim uslovima bezbednost IKT još više dobija na važnosti, s'obzirom da se aktuelne tenzije i sukobi mogu lako preliti u sajber prostor. Predmet rada su informacione i komunikacione tehnologije i njihova mogućnost zloupotrebe. Rad pruža sistematski pregledni opis teme i ima za cilj da ukaže na problem zloupotrebe IKT i podstakne razmišljanje o ovom problemu. Metodom analize sadržaja prikazani su: istorijski razvoj savremenih IKT, ključni koncepti u vezi sa zloupotrebom IKT (koncept visokotehnološkog kriminala, koncept kritične infrastrukture, sajber terorizam) i uređenje problema na primeru Republike Srbije.

PERIODIKA

SOCIAL CONTROL THEORY AND CYBERCRIME

The paper pays attention to the potential role that the social control theory has in the improvement and development of previous Information-Communication Technology (ICT) Policy. Online activities are daily routine of people all around the world. Emerging information and communication technologies create numerous challenges and issues how to regulate its use. ICT policy interests are closely related to concern of social order in cyberspace. The development of ICT possibilities at the same time follows development of new cybercrime forms. The ICT policy needs to explore new strategies and theoretical integration that transcend the existing criminological frame. The sociological theory of social control to a significant degree may predict and explain crime and how people define and respond to deviant behavior. How social control theory may order individual behavior in cyberspace? May it help prevention of cybercrime and maintain more safer and conscientious use of the internet? The following article provides an analysis of the possibilities of social control theory in maintaining the order in cyber society. Throughout the article, the social control theory is discussed by content analysis scientific method. Main purpose of the paper is to encourage concerning use of social control mechanisms as one of the effective tools for regulation in cyberspace and prevention of cybercrime.

PERIODIKA

DRUŠTVENE IMPLIKACIJE INTERNETA U NOVOJ REALNOSTI TOKOM KOVID-19

Društvene implikacije informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), interneta i sajber prostora zavise od ekonomskih, pravnih i političkih odluka. Pandemija je stvorila novu realnost koja oblikuje internet koji pronalazi primenu u gotovo svakom domenu. Ovaj rad razmatra novu društvenu realnost nastalu usled KOVID-19 pomoću tri nivoa analize: makro, mezo i mikro nivo analize. Tokom pandemije izazvane virusom KOVID-19, socijalno distanciranje postalo je deo svakodnevnog života širom sveta, a dom kancelarija. Kako opasnost od virusa KOVID-19 menja dosadašnje institucionalne prioritete i ruši nekadašnje granice javno-privatne sfere? Značajan deo rasprave o pandemiji, internetu i njihovom uticaju na društveni kapital odnosi se na to da li internet slabi međuljudske odnose svojih korisnika ili pak doprinosi njihovom jačanju u postojećoj novoj realnosti. Neupitno postoji potreba za aktivnim proučavanjem interneta, a naročito za sistematizacijom dosadašnjih nalaza istraživanja o društvenim implikacijama interneta.

ç