Tema broja

PRIKAZ

IZMEĐU INSTITUCIONALIZACIJE I UZAJAMNOG UNIŠTENJA

Sažetak

Prikaz:
Marina Kostić Šulejić. 2022. Strateška stabilnost u multipolarnom svetu. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 259 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2023 1/2023 УДК 327(100)"21" 211-215
ç