Boris Kaličanin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

LOKALNI IZBORI U REPUBLICI SRBIJI 2016. I 2020. GODINE - POLITIČKE POSLEDICE SMANjENjA IZBORNOG PRAGA

Rad ispituje političke posledice promene izbornog zakonodavstva kroz uporednu analizu izbornih rezultata na lokalnom nivou 2016. i 2020. godine. Pored analize samih izbornih rezultata, a imajući u vidu bojkot dela opozicije na izborima 2020, u radu će biti prikazana i simulacija izbornih rezultata 2016. godine sa sniženim izbornim pragom od 3% kako bi se bolje sagledao efekat smanjenja izbornog praga, s obzirom na to da su tada sve relevantne političke partije učestvovale na lokalnim izborima. Kao uzorak za analizu koriste se izborni rezultati iz gradova koji su sedište upravnih okruga (24) u Republici Srbiji, bez grada Beograda i Kosova i Metohije. Glavni nalaz istraživanja pokazuju da smanjenje izbornog praga nije povećalo reprezentativnost, odnosno da broj lista u lokalnim parlamentima nije povećan, ni u apsolutnom, ni u efektivnom broju. Ipak, treba uzeti u obzir uticaj bojkota dela opozicionih stranaka u okviru izbornog procesa 2020. godine. S druge strane, analiza pokazuje da bi veći broj lista prešao izborni prag da je 2016. primenjivan troprocentni izborni prag. Uz to, 2020. godine primećen je i manji broj tzv. „bačenih glasovaˮ, kao i da smanjenje izbornog praga nije pomoglo boljim izbornim rezultatima grupa građana 2020. godine.

PERIODIKA

RETORIČKA SVOJSTVA PARLAMENTARNE DEBATE O KOSOVU I METOHIJI 2022. GODINE

Rad prikazuje kakav debatni stil su koristili predsednici poslaničkih grupa prilikom diskusije u Narodnoj skupštini koja se vodila o temi Kosova i Metohije tokom posebne sednice u septembru 2022. godine. Istraživanje je urađeno primenom metoda analize sadržaja i retoričke analize kroz okvir teorije parlamentarne debate. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji jasna razlika u argumentaciji između opozicionih političkih stranaka koje spadaju u nacionalni blok, opozicionih političkih partija građanskog usmerenja i političkih stranaka koje čine trenutnu vladajuću većinu. Uz to, primento je da je većina predstavnika poslaničkih grupa ponovilo opštepoznate tačke bez konkretnog plana kako da se situacija na Kosovu i Metohiji reši.

ç