Izaberi jezik:

Mihajlo Manić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

POLITIČKI MITOVI NEOLIBERALIZMA

Prikaz knjige : POLITIČKI MITOVI NEOLIBERALIZMA Miša Stojadinović, Živojin Đurić, Politički mitovi neoliberalizma, Institut za političke studije, Beograd, 2017, 292 str.

PERIODIKA

DEMOKRATSKE PERSPEKTIVE I POTENCIJALI NOVIH MEDIJSKIH TEHNOLOGIJA

Autor u radu ukazuje na perspektive i potencijale novih medijskih tehnologija u eri tehničko-tehnoloških dostignuća. Savremeni sredstva masovnog komuniciranja više nisu potreba i neohodnost, već sastavni deo čovekove svakodnevice. Nije greška tvrditi da je to danas način života. Zbog toga se postavlja pitanje: Da li je to novi pravac društvenog razvoja ili alijenacija čoveka? Ekspanzija tehnoloških mogućnosti sredstava masovnog komuniciranja krči put ka neograničenim mogućnostima. Sva ta sredstva ne treba posmatrati kao čudo, već kao oru đe čije domete treba obazrivo i sa posebnom pažnjom razmotriti i sagledati efekte i kontraefekte njihovog korišćenja.

 

PERIODIKA

GRAĐANSKA PARTICIPACIJA I POLITIČKO KOMUNICIRANJE – STVAR VOLJE ILI POTREBE?

U radu su identifikovani razlozi slabog društvenog i političkog angažmana i aktivizma građana, kroz istraživanje uticaja politike, medija i građana na nivo i kvalitet političkog komuniciranja. Autori govore o građanskoj participaciji u lokalnoj samoupravi, predstavnicima vlasti, medijima i građanima u njihovom međusobnom odnosu u procesima političkog komuniciranja i političke participacije, koji predstavljaju pouzdane indikatore dostignutog nivoa i kvaliteta demokratizacije ukupnog društva. Bez podizanja političke kulture građana, ali i predstavnika vlasti, kao i bez osnaživanja demokratskog kapaciteta medija – nema participacije građana u i van političkog polja, odnosno javnosti. Osnovni predmet istraživanja u radu je: participacija studenata u javnom političkom životu u Pirotu. Rad je posvećen teorijskoj analizi: uloge aktera političkog komuniciranja (političari, mediji i građani), empirijskoj analizi: stepena razvijenosti političke participacije na lokalnom nivou, uticaju aktera političkog komuniciranja na participaciju građana na lokalnom nivou (na osnovu stavova studenata o tome), kao i analizi stavova studenata o kvalitetu razmene političkih sadržaja, povratnosti informacija i dogovora na relaciji političari-mediji-građani (u cilju utvrđivanja eventualne zavisnosti između kvaliteta političkog komuniciranja i stepena razvijenosti političke participacije).

PERIODIKA

SIRIJSKA KRIZA – UZROCI I POSLEDICE

Sirija predstavlja još jednu u nizu država koju je zahvatio talas „arapskog proleća“, a čije su posledice odjeknule na globalnom nivou. Ono što je obeležilo čitav građanski rat u Siriji je što se, pored Asadovih snaga, pobunjenika i Islamske države, uključuju i interesi velikih sila, koji su neretko međusobno suprotstavljeni. Takođe, u ovu krizu su, posredno ili neposredno, uključeni i mnogi regionalni akteri, bilo da su umešani u ovaj sukob pružajući podršku jednoj od strana, bilo da su pogođeni njegovim posledicama. Ovaj rad ima za cilj analizu uzroka i posledica sirijske krize pre svega sa stanovišta kritičkog preispitivanja neoliberalizma koji pokušava da se nametne kao univerzalni model društvenog razvoja, a koji neretko poprima oblik neoimperijalne prakse u trenucima kada neoliberalna teorija naiđe na prepreku.

PERIODIKA

POLITIČKO KOMUNICIRANJE KAO ČINILAC PARTICIPACIJE GRAĐANA U JAVNOM POLITIČKOM ŽIVOTU

Politička situacija u Srbiji kao i u gotovo svim bivšim socijalističkim zemljama, prepuna je deficita demokratskih potencijala ali i značajnih rezerva građana prema neformalnim i formalnim oblicima sopstvenog učešća u upravljanju javnim poslovima. U ovim zemljama, uključujući i našu, nasleđena politička kultura ne vrednuje pozitivno bilo kakav vid građanskog učešća u odlučivanju ili bilo kakvog angažmana građana u poslovima od javnog značaja. Pomenuti postojeći deficit izvorno ljudskih i demokratskih potencijala, na delu je ne samo u politici već u čitavoj sociokulturnoj stvarnosti koja se sa politikom međusobno prožima. U pokušaju da prevladaju ovu situaciju, predstavnici političkih vlasti potražili su saveznika, dovoljno jakog ali i slabog kako bi ga mogli instrumentalizovati  i (i)koristiti u svrhe tvorenja i formiranja mišljenja koje se suštinski ne razlikuje od njihovog. Pronašli su ga u vidu glasnog i jakog, i, što je najvažnije, onog koji utiče na građane formirajući im mišljenje – mediji – koji predstavljaju tehničke kanale diseminacije informacija, ali ne samo to, već  i kanale stabilizovanja političke vlasti.

ç