Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKI UTICAJ MEDIJA

POLITIČKO KOMUNICIRANJE KAO ČINILAC PARTICIPACIJE GRAĐANA U JAVNOM POLITIČKOM ŽIVOTU

Sažetak

Politička situacija u Srbiji kao i u gotovo svim bivšim socijalističkim zemljama, prepuna je deficita demokratskih potencijala ali i značajnih rezerva građana prema neformalnim i formalnim oblicima sopstvenog učešća u upravljanju javnim poslovima. U ovim zemljama, uključujući i našu, nasleđena politička kultura ne vrednuje pozitivno bilo kakav vid građanskog učešća u odlučivanju ili bilo kakvog angažmana građana u poslovima od javnog značaja. Pomenuti postojeći deficit izvorno ljudskih i demokratskih potencijala, na delu je ne samo u politici već u čitavoj sociokulturnoj stvarnosti koja se sa politikom međusobno prožima. U pokušaju da prevladaju ovu situaciju, predstavnici političkih vlasti potražili su saveznika, dovoljno jakog ali i slabog kako bi ga mogli instrumentalizovati  i (i)koristiti u svrhe tvorenja i formiranja mišljenja koje se suštinski ne razlikuje od njihovog. Pronašli su ga u vidu glasnog i jakog, i, što je najvažnije, onog koji utiče na građane formirajući im mišljenje – mediji – koji predstavljaju tehničke kanale diseminacije informacija, ali ne samo to, već  i kanale stabilizovanja političke vlasti.

Ključne reči:

Reference

  1. Арент Хана, Истина и лаж у политици, Филип Вишњић, Београд, 1994.
  2. Гаћиновић Радослав, „Моћ у остваривању колонијалне политике“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 2/2015.
  3. Грмуша Адријана, Стојадиновић Миша, „Медијско извештавање током предизборне кампање: парламентарни избори у Србији 2014. године“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 4/2014.
  4. Касаповић Мирјана, Изборни лексикон, Политичка култура, Загреб, 2003.
  5. Кин Џон, Медији и демократија, Филип Вишњић, Београд, 1995.
  6. Лојд Џон, Шта медији раде нашој политици, Самиздат, Београд, 2008.
  7. Радојковић Мирољуб, Стојковић Бранимир, Информационо комуникациони системи, CLIO, Београд, 2004.
  8. Радојковић Мирољуб, „Политичка комуникација у Србији – оглед из пројекта“, Република, Zadruga Res publica, Београд, 2003.
  9. Радојковић Мирољуб, „Политичка комуникација у Србији“, у зборнику: Менџмент политичке комуникације, (приређивачи: Ansgar Zerfaß, Мирољуб Радојковић), Фондација Конрад Аденауер, Медијски програм Југоисточна Европа, Београд, 2011.
  10. Стална конференција градова и општина, Непосредно учешће грађана у јавном животу на локалном нивоу, Досије, Београд, 2006.
  11. Стојиљковић Зоран, „Изборна апстиненција-резултати истраживања“ у зборнику: Политика и свакодневни живот, Фондација Heinrich Böll – Регионални уред за Југоисточну Европу, Београд, 2006.
  12. Стојановић Ђорђе, Ђурић Живојин, „Од друштвене контроле до моралне регулације: реартикулисање дискурса моралне панике“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 2/2015.
  13. McNair Brian, Uvod u političku komunikaciju, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2003.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2016 УДК 316.77:32 29-41
ç