Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

POLITIČKI MITOVI NEOLIBERALIZMA

Sažetak

Prikaz knjige :

POLITIČKI
MITOVI
NEOLIBERALIZMA
Miša Stojadinović, Živojin
Đurić, Politički mitovi
neoliberalizma,
Institut za političke studije,
Beograd, 2017, 292 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2018 3/2018 УДК 316.334.3(049.3) 293-298
ç