Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЗНАЧАЈ РАТИФИКАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ ЕВРОПСКЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОВЕЉЕ ЗА СРБИЈУ

Сажетак

Аутор коментарише тридесетједан члан Ревидиране европске социјалне повеље, коју је Република Србија потврдила јуна 2009. године. Коментар садржи уже и шире правно тумачење, економски амбијент у коме социјална права треба да се остварују, као и историјат развоја социјалних права у току развоја Уније. Ова права представљају највиши степен правне цивилизације и правне свести у развоју Европске Уније. Истовремено, она немају заштиту међународног суда. Такође, њихова имплементација зависи од економске снаге привреде једне земље чланице Европске Уније, или кандидата за члана. Светска економска кри­за отежава могућност примене социјалних права, или доводи до њиховог битног сужавања.

 

кључне речи:

Референце

    1. Бранко Лубарда, Ревидирана европска социјална повеља. Обавезе држава и улога социјалних партнера после ратификације, Београд, Социјално-економски савет Републике Србије, Swiss Labour Assi­stance, 2009, 102 стр.
    2. Голдберг, Иво, “Приватизација у Србији: поглед у контексту постсоцијалистичке транзиције” у: Стратегија реформи, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2002.
    3. Маџар, Љубомир, “Алтернативе приватизације уочи доношења новог закона”, Економски анали, Београд, 2002.
    4. Вељак, Лино, “Нови друштвени покрети и идеја напретка”, Ревија за социологију, Вол. 15, бр. 4, Загреб, 1988, стр. 406-419.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 304+331.101(497.11) 309-323