Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKO METODOLOŠKI PRISTUPI I NACIONALNI KAPACITET SRBIJE

IZBOR I DEFINISANJE PROBLEMA ISTRAŽIVANJA

Naučni rad je složena aktivnost koja je zasnovana na principima logike, a sprovodi se su pomoć naučnog mišljenja, nivoa teorijske orijentacije i nivoa empirijsko-metodskih postupaka. Naučni radovi su oni radovi koji se temelje na sprovedenom naučnom . . .

POPEROVA KRITIKA METODOLOŠKOG ESENCIJALIZMA

Sa gledišta metodologije sociologije fundamentalno pitanje o kome raspravlja Poper je kritika metodološkog esencijalizma. Naime, on smatra da održavanje ovog metodološkog koncepta predstavlja osnovni razlog usporenog rasta naučnog znanja. Zato predlaže . . .

PITANJE NACIONALNOG IDENTITETA U XXI VEKU

Pitanje nacionalnog identiteta predstavlja jedan veoma kompleksan fenomen kojim su se bavili mnogobrojni teoretičari najrazličitijih disciplina. Nacionalni identitet, i pored predviđanja da će kraj XX i početak XXI veka biti vreme bez nacija, još uvek . . .

OGLEDI I STUDIJE

ZAJEDNICA I DRUŠTVO

Pojam zajednica prvi put se sreće još u antičkoj filozofiji, u učenjima Aristotela i Platona. Aristotel određuje državu kao zajednicu građana dobrovoljno ujedinjeni zarad srećnog života. Platonovo shvatanje zajednice izraženo je u idealnoj državi. . . .

AKTUELNO

POLITIČKI I VOJNI ASPEKT NEUTRALNOSTI

Tokom istorije mnoge su države nastojale da pridobiju poziciju državne neutralnosti i na taj način zaštite sopstveno stanovništvo i teritoriju od ratnih operacija. Tradicionalna neutralnost je doživljavala svoje transformacije tokom istorije. Klasična . . .

EVROPSKE INTEGRACIJE
NAUČNA KRITIKA, OSVRTI I PRIKAZI

Prijavi se za newsletter

ç