Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКО МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ И НАЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТ СРБИЈЕ

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ ПОЛИТИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НАЦИОНАЛНОГ И ДЕМОКРАТСКОГ КАПАЦИТЕТА ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ

Аутор пише о методолошким оквирима истраживања у политикологији, с посебним освртом на тему: Демократски и политички капацитет политичких . . .

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ КАО ЈЕДНА ЕВОЛУТИВНА BOTTOM-UP СТРАТЕГИЈА ДЕМОКРАТСКИХ ПРОМЕНА: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

У основи савременог концепта грађанске непослушно­сти, то јест његове доминантне ролсовске варијанте, налази се један превасходно системски . . .

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУШТВО

Појам заједница први пут се среће још у античкој филозофији, у учењима Аристотела и Платона. Аристотел одређује државу као заједницу грађана . . .

АКТУЕЛНО
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ СА ОСВРТОМ НА ЕВРОПА 2020. ИНТЕГРИСАНЕ СМЕРНИЦЕ

Право на запошљавање држављана Европске уније (ЕУ) у оквиру ЕУ једно је од основних начела на јединственом тржишту ове заједнице. Међутим, националне . . .

НАУЧНA КРИТИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
периодика Политичка ревија 1/2011

Пријави се за билтен