Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНИ ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ

УТИЦАЈ РАЗВОЈА ВИНЧАНСКОГ ПИСМА НА ЗАСНИВАЊЕ СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

У овом чланку аутор разматра повезаност настанка и развоја праисторијског Винчанског писма са развојем етникума Срби и Словени, те са оригиналним записима о сазнатим праисторијским догађајима. У склопу те теме аутор разматра распостирање винчанског писма, тзв. „србице“ као праписма, односно извора на­станка осталих писама у Медитерану и затим у осталим деловима Европе. Тим разматрањем су створене полазне основе за суптилнија разматрања утицаја развоја писмености српских прото-етнија на њихов „проход ентитета“ од праисторије до данас, те на утицај развоја писмености на заснивање и суштинско успостављање српског националног идентитета.

кључне речи:

Референце

  1. Anonimni autor, Serbska beseda u latinskom pismu, Sveska I, „Illyrica“, Franz Selch, Beč, 1860.
  2. Асов, Александар, “Атланты Арии Славяне. История и вера”, с. 313, Гранд фаир пресс, Москва, 2000.
  3. Bryant, Jacob, A New System or an Analysis of Ancient Mythology, III, T. Payne, P. Elmsly, B. White, J. Walter, London, 1807
  4. Đorđević, D., Obelisk iz Ksantosa. Zakonik pravnih, običajnih i moralnih načela Srba pre 2600-2800 godina, (Prevod zakona Svetislav S.Bilbija), Edicija Srp­ski koreni, Serbona Niš, 2003.
  5. Ilyov, Vasil, „Ancient macedonian alphabet and later reformators: Trp Ruen, St. Cyril and Metodi and St. Kliment Ohridski“, “Macedonian alphabet and the peculiarities of the macedonian alphabets”, http://www.unet.com.mk
  6. Пешић, Радивоје, Винчанско писмо и други граматолошки огледи, Пешић и синови, Београд, 1995.
  7. Пешић, Радивоје, Оптужујем ћутањем – Записи и предавања (1982-1992), Пешић и синови, Београд, 2001
  8. Signs of Civilization /Знаци цивилизације, Међународни симпозијум у Новом Саду, 24 до 29 маја 2004., Платонеум, САНУ, Нови Сад и Институт за археомитологију, САД
  9. Стојановић, Љубомир, Стари српски записи и натписи, Српска краљевска академија, Сремски Карловци, 1902. (1927.)
  10. The Foreign Quarterly Revue, “Slavic Antiquities”, 26, October 1840., Janu­ary 1841.
  11. Чудинов, В. А., О сербском камне с законами VIII века из Сирбины, http://runitsa.ru/publications/publication_512.php
  12. Williams, William, A Primitive History from Time of Cadmus, J. Seagrave, Chishester, 1789
  13. Winn, M. M., The Signs of the Vinča Culture: an Internal Analysis; Their Ro­le, Chronology and Independence from Mesopotamia. University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1981.
  14. Original Ancient Sources: Appiani, Roman History; Библија, Нови завет; Диодор Сицилийки, Историјска библиотека; Dion, Cassius, Roman History; Euripid, Alkest; Eusebius, Church History; Flaccus Valerius, Agronautica; Herodianus, Techici Reliquiae; Herodotus, Histories; Hesiod, Theogonia; Homer, Iliad; Homer, Odyssey; Hyginus, Fabulae; Hyppolithus of Rome, On the Twelve Apostles; Isidore of Seviglia, Origin; Livy, History of Rome, Marcelinus; Roman History; Nonnus, Dionysiaca; Pausinius, Descriptions of Greece; Philostratus the Elder, Imagines; Пиндар, Олимпијске оде; Plato, Critias; Plinius, Natural History; Plu­tarch, Alexander; Ptolomy, Geography; Ptolomy, Tetrabyblos; Senecca, Thyestes; Simocatta, Theofilact, History; Statius, Acchileid; Strabo, Geography; Suidae, Lexicon; Tacitus, Historiae; Thucydides, History of the Peloponnesian War; Xenophon, Anabasis
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 003.315(497.11):323.1(=163.41) 319-352